• E: adm@rederiforeningen.no

Ukategorisert

Det norske flagget i krise og krig

Det norske flagget i krise og krig 1280 720 Bergens Rederiforening

Situasjonen i Ukraina skaper stor usikkerhet og flere utfordringer for den maritime næringen. Under «The Quality Flag»-frokostmøtet i Bergen ble flere aktuelle problemstillinger tatt opp, og det ble understreket at…

read more

Skoleskipet blir forskningsfartøy

Skoleskipet blir forskningsfartøy 150 150 Bergens Rederiforening

I 2021 skal Seilskipet Statsraad Lehmkuhl på sin første ekspedisjon og jordomseiling. «One Ocean – Setting Sail for the Future» er et 18 måneders tokt som skal ha fokus på…

read more

Havets tilstand

Havets tilstand 150 150 Bergens Rederiforening

Forskningsskipet Dr. Fridtjof Nansen, som vanligvis er på internasjonale forskningstokt utenfor Afrika og Asia, lå til kai i hjembyen Bergen og satte rammen rundt de som var samlet for å…

read more

Gratulerer med dagen!

Gratulerer med dagen! 150 150 Bergens Rederiforening

Havet vårt gir oss mat på bordet, en jobb å gå til, frisk luft å puste i, penger i banken, økologisk mangfold, rekreasjon og glede. I dag er den internasjonale…

read more

Vassen hydrogensatsing

Vassen hydrogensatsing 150 150 Bergens Rederiforening

Norges Regjering har kommet med sin første hydrogenstrategi. Den er for øvrig ikke særlig oppmuntrende for norske hydrogen-forkjempere.  

read more

Maritim krisepakke lansert: – Veien er brolagt med gode intensjoner!

Maritim krisepakke lansert: – Veien er brolagt med gode intensjoner! 150 150 Bergens Rederiforening

Regjeringens forslag til maritim krisepakke dekker ikke på langt nær behovene til en næring som stirrer inn i stormens øye. Tiltakene vil ikke føre til umiddelbart økt aktivitet og vi…

read more

Pålitelighet, erfaring og innovasjon

Pålitelighet, erfaring og innovasjon 150 150 Bergens Rederiforening

LMG Marin startet sin virksomhet for 77 år siden og har siden den gang designet hundrevis av skip av ulike typer. Nå står hydrogendriftede skip for tur, og vi er…

read more

En dag i 1875

En dag i 1875 150 150 Bergens Rederiforening

En dag i 1875 fikk et firma sin spede begynnelse, da en annonse i Morgenbladet informerte om at det var mulig å få hjelp i forbindelse med reise til og…

read more

Fra stor til størst

Fra stor til størst 150 150 Bergens Rederiforening

I en tid hvor den maritime næringen går en usikker tid i møte, inngår Wilson ASA en avtale med tyske Arkon Shipping GmbH & Co hvor de overtar totalt 20…

read more

Har du tapt penger i april?    

Har du tapt penger i april?     150 150 Bergens Rederiforening

Kontantstøtteordningen åpner opp for at bedrifter med tap i omsetning i april måned kan søke om økonomisk støtte fra 18. mai. Tap i samtlige vårmåneder må søkes innen utgangen av…

read more