• E: adm@rederiforeningen.no

Spent internasjonal situasjon, klimatiltak og arbeidsmiljø på agendaen

Spent internasjonal situasjon, klimatiltak og arbeidsmiljø på agendaen 1920 2560 Bergens Rederiforening

Tradisjonen tro besøkte NR-ledelsen vårt høstmøte, og delte sine vurderinger av nasjonale og internasjonale forhold som påvirker maritim næring.

Styreleder Synnøve Seglem og adm. dir. Harald Solberg kom direkte fra styresamling i Austevoll, og møtte over 70 medlemmer til møte og middag. Seglem startet møtet med en introduksjon av NR sin overordnede strategi, før Solberg fortsatte med en gjennomgang av de viktigste sakene som kan påvirke norsk skipsfart:

2023 har vært preget av et krevende sikkerhetspolitisk bilde, med en langvarig Ukraina-krig, fortsatt høy spenning i Gulfen og nå en kraftig eskalering av Israel-Palestina-konflikten. Den dramatiske utviklingen i Midtøsten antas å ha begrensede konsekvenser for skipsfarten på kort sikt, men det er en bekymring for at konflikten kan eskalere geografisk.

I Norge har habilitetssaker dominert den politiske dagsorden og utfordret tillit. Valget gav et historisk resultat med et AP som ikke lenger er størst, det er usikkerhet om Erna Solbergs rolle fremover, og endringer i regjeringsstaben påvirker maritim næring direkte. Støres ministerendringer er godt nytt, ifølge Solberg.

Solberg presenterte også hovedsakene NR konsentrerer seg om i utkastet til statsbudsjett, bl.a. at tilskuddsordningen for sysselsetting av norske sjøfolk videreføres med samme tak, og avklaring rundt skipsfartens innfasing i EUs kvotehandelssystem.

For næringen vår står lønns- og arbeidsvilkår høyt på agendaen. Resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsen om trakassering var nedslående. NR jobber nå med en tiltaksplan, og alle selskap oppfordres til å gjøre egne tiltak, både fra land og om bord.