• E: adm@rederiforeningen.no

Norsk flagg i hekken i urolige tider

Norsk flagg i hekken i urolige tider 2560 1670 Bergens Rederiforening

Tirsdag var det duket for flaggfrokost om bord på Statsraad Lehmkuhl. Temaet for dagen var sikkerhet og beredskap, den strategiske betydningen av en stor flåte under norsk flagg, og viktigheten av sivilt og militært samarbeid.

Sjøfartsdirektoratet, Bergens Rederiforening og Maritime Bergen inviterte tirsdag til frokostseminar om bord på Statsraad Lehmkuhl. Fungerende sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim åpnet frokostseminaret.

Et transatlantisk maritimt samarbeid
Viseadmiral og sjef for militærmisjonen i Brussel, Louise Kathrine Dedichen tok turen fra Brussel for å delta på flaggfrokost. Viseadmiral Dedichen pekte på det transatlantiske maritime samarbeidet som utgjør NATO, og hvordan Norge og NATO nå forholder seg til en svært alvorlig sikkerhetspolitisk verdenssituasjon. Med et naboland i krig, er det viktig at de unge forstår alvoret, understreket viseadmiral Dedichen.

Sjøfolkene i første linje
11. desember 2023 ble kjemikalietankeren «Strinda» angrepet av Houthi-militsen i Rødehavet. Hansa Tankers står for den kommersielle driften til «Strinda». CEO i Hansa Tankers, Hans Solberg fortalte om dramatikken som utspant seg, og hvilke tiltak selskapet har gjort i etterkant for sikkerheten til sjøfolkene om bord. Det er sjøfolkene som er i første linje, påpekte Solberg. Seilingsrutene går nå rundt Kapp det gode håp.

 

«Norsk flagg i hekken, norsk eierskap og norsk innhold»
Direktør i Norges maskinistforbund, Hege-Merethe Bengtsson fulgte opp Hans Solberg sitt innlegg, og pekte på at sikkerhetssituasjonen for ansatte i den sivile flåten er underkommunisert. Som en del av totalforsvaret er den sivile flåten viktig for beredskap og samfunnssikkerhet. Bengtsson pekte på viktigheten av at skip med norsk flagg i hekken, også har norsk eierskap og innhold – les: ansatte.

Den maritime næringen må «ta plass» i Oslo
Stortingsrepresentant for Venstre, Alfred Bjørlo pekte på at det er en avstand mellom Oslo og den maritime næringen på Vestlandet. Vi kan ikke snakke om nasjonal sikkerhet, uten å snakke om den maritime næringen, understrekte Bjørlo.