• E: adm@rederiforeningen.no

Bergens Rederiforening
Norges største og mest aktive regionale rederiforening

Bergens Rederiforening

Bergens Rederiforening er Norges største og mest aktive regionale rederiforening, stiftet i 1899, og foreningen fungerer også som krets av Norges Rederiforbund for Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Foreningen har omlag 80 medlemsbedrifter som regelmessig møtes til faglige diskusjoner og sosiale sammenkomster.

Formålet til Bergens Rederiforening

Bergens Rederforenings formål er å ivareta sine medlemmers interesser på best mulig måte, ved samle bergenske rederier til diskusjon og forhandling om rederibedriftenes interesser og for å skape felles forståelse for næringens utfordringer.

Bergens Rederiforening satser offensivt på å synliggjøre og styrke rederinæringen i regionen. Dette gjøres gjennom fokus på åpenhet, kompetanse og miljø. Bergens Rederiforening ønsker å bevisstgjøre våre medlemsbedrifter og oppfordrer disse til tilsvarende satsning. I tillegg vil vi vise rederinæringen som attraktiv for kvinner og arbeide aktivt for bedre mangfold i næringen.

Foreningen har kontorer i Handelens og Sjøfartens Hus i Bergen

Handelen og Sjøfartens Hus
Olav Kyrres gate 11, 5014 Bergen

Tlf: 99 28 41 11
Epost: adm@rederiforeningen.no
Postadresse:
Olav Kyrres gate 11, 3.etg. 5014 Bergen

Årsberetninger

Styret

Styret i Bergens Rederiforening 2020/2021 ble valgt på generalforsamlingen mai 2020 og består av:

Rolle Representant
Styreleder Nils Magne Fjereide, Misje Rederi
Nestleder Harald Fotland, Odfjell SE
Styremedlem Marianne Møgster, DOF Subsea
Styremedlem Siri-Anne Mjåtvedt, Utkilen
Styremedlem Matthew Duke, Grieg Maritime Group
Varamedlem Ørjan Lunde, Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi
Varamedlem Cecilie Isdahl Gjelsvik, Odfjell Drilling