• E: adm@rederiforeningen.no

Arrangement

I 2020 har foreningen sin medlemsrettede virksomhet med regulere møter dessverre vært ikke eksisterende grunnet covid 19. Foreningen har gjennom sitt samarbeid spesielt med Maritime Bergen deltatt i og invitert sine medlemmer til digitale møter og konferanser.

Fremover vil det inntil situasjonen bedres legges opp til fortsatt digitale møter og konferanser, men foreningen planlegger medlemsmøte i oktober med Norges Rederiforbund i Bergen, Leadership konferanse sammen med NHH og Maritime Bergen og satser på at julemøte i desember 2021 kan avholdes i god tradisjonell ånd.