• E: adm@rederiforeningen.no

Kontakt oss

Foreningen har kontorer i Handelens og Sjøfartens Hus i Bergen

Handelens og Sjøfartens Hus
Olav Kyrres gate 11, 5014 Bergen

Bergens Rederiforening

Postadresse :
PB 1233 Sentrum, 5811 Bergen
Telefon: 55 21 52 75
Faks: 55 21 52 01
adm@rederiforeningen.no

Kontakt oss

Kontaktskjema

Kontakt oss