• E: adm@rederiforeningen.no

Kontakt oss

Foreningen har kontorer i Handelen og Sjøfartens Hus i Bergen

Bergens Rederiforening
Olav Kyrres gate 11, 5014 Bergen

Bergens Rederiforening

Postadresse :
Olav Kyrres gate 11, 3. etg.
Telefon: 99 28 41 11
ad*@re**************.no

Kontakt oss

Kontaktskjema

Kontakt oss