• E: adm@rederiforeningen.no

MEDLEMMER
Bergens Rederiforening har en stabil medlemsmasse som består av omlag 80 medlemsbedrifter.

Bergens Rederiforening har en stabil medlemsmasse som består av omlag 80 medlemsbedrifter. Hovedtyngden er rederier, men foreningen har også medlemmer fra andre ledd i klyngen.

Medlemsskap

Kvalifisert til medlemskap i Bergens Rederiforening er:

  1. Enhver rederibedrift som er medlem i Norges Rederiforbund (stemmeberettiget
    medlem) hjemmehørende i Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane
  2. Andre rederibedrifter hjemmehørende i Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane (Vestland fylke)
  3. Organisasjoner som har en direkte interesse i rederivirksomhet, og som styret finner å
    oppta som medlem (ikke stemmeberettiget medlem)

Ethvert medlem i Bergens Rederiforening skal oppnevne en eller flere personlige representanter som skal ivareta medlemmets funksjon i Bergens Rederiforening. Disse er ikke medlemmer av Bergens Rederiforening, men er å anse som representanter for det enkelte medlem. Styret kan sette begrensninger på det antall representanter det enkelte medlem kan oppnevne. For medlemmer av Norges Rederiforbund gjelder de for Norges Rederiforbund gjeldende regler om inn- og utmeldelse. Andre medlemmer utmeldes skriftlig ved nyttår.

Søknad om medlemsskap

Ønsker din bedrift å bli medlem?
Søknad om medlemskap vil bli behandlet fortløpende i styret til Bergens Rederiforeningen. Send en henvendelse  til: ad*@re**************.no

Satsingsområder

Kommunikasjon og omdømme
Miljø
Kompetanse

Medlemmer