• E: adm@rederiforeningen.no

Sjømannsfjondet
Sjøfolk med lang fartstid på sjøen kan søke om premie fra Sjømannsfondet av 1918/ Kølafondet.

Sjøfolk med lang fartstid kan søke om støtte, såkalt premie, i Norges Rederforbunds Sjømannsfond av 1918, populært kalt «Kølafondet». Det deles ut hvert år i mai/juni, med søknadsfrist 1. mars.

Norges Rederforbunds Sjømannsfond av 1918 deler hvert år ut en premie på kr. 8.000 til sjøfolk med 30 års fartstid. Fondet ble opprettet ved at norske skipsredere skjenket sine andeler av Krigsforsikringens overskudd til et fast fond til minne om norske sjøfolks innsats i krigen 1914-1918. Premien skal være en påskjønnelse for lang og tro tjeneste. Fondet kalles populært blant sjøfolk for «Kølafondet». I 2012 ble 395 sjøfolk tildelt premie fra fondet, i 2013 var det 168.

Kvalifikasjonskrav

Det stilles visse krav om alder, fartstid, fartstype og fartøystørrelse.

Premien er skattepliktig, men man behøver ikke lenger legge ved skattekort, da opplysningene hentes elektronisk fra Skatteetaten. Fullstendig personnummer må oppgis. Vennligst gjør søkerne oppmerksom på at premien utbetales kun én gang, man kan altså ikke søke flere ganger.

Dokumenter