• E: adm@rederiforeningen.no

Seniorklubben
Tekst...

Seniorklubben er en samlingsplass for tidligere medlemmer av Rederiforeningen som har gått av med pensjon.

Hensikten med Seniorklubben er for det første å samle dem som har vært gode venner og kollegaer i Bergens Rederiforening og i tillegg er det et ønske om å kunne bruke dem i foredragsvirksomhet om næringens historikk i Bergen.

Seniorklubben har i dag 61 medlemmer og har månedlige medlemsmøter med faglig innhold og sosialt samvær.

Seniorklubben ble i sin tid stiftet av Adelsten Sivertsen og Bernhard Larsen. De to var «founding fathers» sammen med Øystein Meland. Det var de to førstnevnte som i starten ledet klubben. Opprinnelig var det kun de som hadde vært medlemmer (representanter) for rederimedlemmene i Rederiforeningen som kunne bli medlemmer. Senere er dette utvidet til også å gjelde alle tidligere medlemmer og andre sentrale personer tidligere ansatt i medlemsbedriftene.

Kontaktinformasjon

Ole B. Stene, leder for Seniorklubben

E-post: ol*********@gm***.com

Tel: 995 67 116

Åge Ellefsen, nestleder for Seniorklubben

E-post: aa************@gm***.com

Tel: 905 41 548