• E: adm@rederiforeningen.no

125 år med Bergens Rederiforening: Jubileumsfeiringen er i gang!

125 år med Bergens Rederiforening: Jubileumsfeiringen er i gang! 2040 1360 Bergens Rederiforening

125 år med Bergens Rederiforening: Jubileumsfeiringen er i gang!

Bergen til verden, verden til Bergen: I 1899 stiftet Christian Michelsen Bergens Rederiforening. 125 år senere har foreningen over 80 medlemsbedrifter og regionens maritime klynge er internasjonalt ledende. Vi har mye å feire, og et fullsatt Grand kickstartet jubileumsåret med mimring, historisk utstilling, statusdiskusjon og en helt egen urpremiere.

180 kolleger fra medlemsbedriftene kom inn fra sidelengs februarsludd og møtte en festpyntet sal, bobler, burgers og en blid daglig leder, Trygve Nøkleby:

«Vi har all grunn til å være stolte av foreningen, både historisk og i dag. Vi skal bruke dette året til å vise frem hva shipping og maritim næring er, og betyr.»

Finn Tokvam ledet programmet, akkompagnert av Halvor Folgerø på fagott (en «levende jukeboks fra den eksotiske sydhavsøyen Stord»).

Tokvam startet kvelden med et utdrag av avisomtalen fra foreningens 30-årsjubileum i 1929. Journalisten fra Morgenavisen – som den gang ikke var invitert, men tyvlyttet bak gardinen – refererte blant annet:

Samarbeid og utvikling, miljø og kompetanse

Rederiforeningen representerer en næring som har vært avgjørende for Bergen og Norge gjennom århundrer. Arbeidsoppgavene har endret seg, det er færre sjøfolk og verftsansatte, men fremdeles høy aktivitet og utvikling:

«Det er her verdiskapingen skjer. Vi er relevante, vi vokser, og måten vi jobber på her på Vestlandet har stor betydning både nasjonalt og internasjonalt. Vi skal bruke jubileumsåret til å styrke identiteten til foreningen og sette fokus på våre kjernesaker: Miljø og kompetanse. Dette er avgjørende for at vi skal lykkes i fremtiden,» sa styreleder Marianne Møgster.

Viste seg som en ekte Bergenser

Trygve Nøkleby fokuserte på viktigheten av samarbeidet mellom bedriftene, handlekraften og motet næringen har vist opp gjennom årene. Til tross for dialekten viste han seg som ekte bergenser med oppsummeringen: «Det er vanskelig å finne eksempler på noe som IKKE har startet i Bergen.»

I norsk rederihistorie er hovedregelen at man går konkurs. Bergensrederiene tok strategiske valg som viste seg å være viktige; når noen ikke klarte seg, fikk man tilgjengelig kompetanse og utviklet nisjeekspertise i kjemikalietank og open hatch. I dag sitter vi igjen med de kompetansekrevende bitene

NHH-professor Stig Tenold

Konservativ, men endringsvillig

NHH-professor Stig Tenold har skrevet historieboken til mange rederier og er nå aktuell med boken ‘Sjøfartsbyen?’ om årene 1973 til 2008.

«I norsk rederihistorie er hovedregelen at man går konkurs. Bergensrederiene tok strategiske valg som viste seg å være viktige; når noen ikke klarte seg, fikk man tilgjengelig kompetanse og utviklet nisjeekspertise i kjemikalietank og open hatch. I dag sitter vi igjen med de kompetansekrevende bitene».

Professoren levnet liten tvil om at det er en konservativ næring og organisasjon, men «rundt den konservative kjernen oppstår nye initiativ som YoungShip og Wista».

De to organisasjonene er også i vekst. YoungShip-leder Sofie Ullestad Djuvik og Wista Bergen -leder Henriette Bergesen fremhevet samarbeidet med Rederiforeningen og at det høye aktivitetsnivået i organisasjonene bidrar til rekruttering, nettverksbygging, erfaringsdeling og markedsføring av både folk og selskap.

Lillebror i superform

«Bergens Rederiforening er en lillebror i superform», sa Monica Mæland, leder av 179-åringen Bergens Næringsråd. Hun understreket at det å være konservativ kan være en styrke:

«Å være konservativ betyr at man forandrer for å bevare. Vi er endringsvillig, men vi forandrer ikke for enhver pris. Maritim næring er kanskje mindre synlig i bybildet nå, men er en veldig viktig del av havbyen, både på sjø og land. Det er et næringsliv i front: For en endringsevne, for en enorm evne til å snu seg rundt, tenke nytt, ta i bruk ny teknologi, være innovativ, endre seg i takt med tiden man lever i. DNAet til maritim næring er helt fantastisk.»

«Bergens Rederiforening er en lillebror i superform»

Monica Mæland

Bergen til verden, verden til Bergen

Over 40% av skipene i NIS er registrert i Bergen, og norsk skipsfart har vært først ute med skip på LNG, batteri, metanol, og hydrogen.

«Norge er fremst i verden i utviklingen. Vi har en posisjon som blir lyttet til og som bidrar til utvikling på områder som er viktige for Norge, som sikkerhet, beredskap og det grønne skiftet,» sa sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide, tydelig stolt over å representere norsk maritim næring internasjonalt («det er nesten som Sissel Kyrkjebø, alle vet hvem du er!»).

Suksessen NIS er tett knyttet til Bergens Rederiforening. Tidligere formann Geo Wilson mimret tilbake til da NIS ble etablert i Bergen i 1987 og et veddemål ble inngått med en skeptisk BT- journalist som nektet å tro at det ville bli vellykket. Han måtte raskt innse tapet («det var en stor avisside å spise, dette var tross alt i tiden med fullformat»).

Det var også Rederiforeningen opprinnelig tok initiativ til Stiftelsen Maritime Bergen fortalte mangeårige sekretær Øystein Meland:

«Vi innså at samarbeid var avgjørende for å styrke påvirkningskraften, så vi samlet utstyrsleverandører, verksteder, mannskapssiden og rederier under én paraply i Maritime Bergen. Meningen var å vise verdien vi har på Vestlandet, og det har vært en suksess.»

Arrangementet på Grand ble avsluttet med urpremiere og applaus for kortfilmen «Vi bringer Bergen til verden – verden til Bergen»

Spennende program for jubileumsåret

Arbeidet med å vise mulighetene og verdien av maritim næring fortsetter inn i jubileumsåret. Sett av datoene og ta med kolleger, venner og familie:

9.-13. april - Seilas med Statsraad Lehmkuhl

Seilas med Statsraad Lehmkuhl til Shetland for medlemmer.

13.april - Maritim Lørdag

Vi ankommer med Lehmkuhl på lørdag kl. 12:00 og det blir åpent skip både på Lehmkuhl og andre fartøyer. Vi arrangerer gratis seilregatta fo r ansatte med J70 konkurransebåter, påmelding for lag a 4 personer. Utstillinger på Skolten med rederier og leverandører.
Beffen seiler for oss og er gratis for alle hele helgen.

14.april - Familiedag på Bryggen med maritime aktiviteter

Vi arrangerer gratis seilregatta for publikum med J70 konkurransebåter, påmelding på kaien. Utstillinger på Skolten med rederier og leverandører. Beffen seiler for oss og er gratis for alle hele helgen.
Ta med familien og møt opp.

18.oktober - Shippingkonferanse

Shippingkonferanse i Grieghallen og påfølgende jubileumsmiddag.