• E: adm@rederiforeningen.no

Høgskulen på Vestlandet lyser ut stipendiatstillinger i forskningssamarbeid med Bergens Rederiforening

Høgskulen på Vestlandet lyser ut stipendiatstillinger i forskningssamarbeid med Bergens Rederiforening 2560 2086 Bergens Rederiforening

Det nyopprettede forskningssamarbeidet er innrettet mot teknisk forskning for grønn omstilling av skipsfarten.

Bergens Rederiforening har en lang tradisjon for å bidra med forskningsstøtte, blant annet til forskningssenteret for shipping og logistikk ved NHH. Samarbeidet med Høgskulen på Vestlandet (HVL) er et nytt initiativ, med mål om å intensivere forskning på teknologiske løsninger som kan redusere skipsfartens klimaavtrykk.

«Omstillingen vår næring står ovenfor krever innovasjon og investeringer. Forskning, ny kunnskap og et sterkt faglig maritimt miljø er avgjørende for å finne gode løsninger på våre felles utfordringer; klimaendringer og energiforsyning,» sa styreleder Marianne Møgster da avtalen ble inngått.

Støtte bygger sterkere teknologisk fagmiljø

Støtten bidrar ikke bare til å finansiere én ny fireårig stipendiatstilling, den gir også et insentiv som utløser ytterligere én stilling innenfor samme fagfelt, supplert av Høgskulen. Dermed vil det teknologiske forskningsmiljøet bli betydelig styrket.

«Teknologiutvikling er avgjørende for å realisere utslippsmålene for skipsfarten, og det er et stort behov for kompetanse og forskning som kan lede an,» sier daglig leder i Bergens Rederiforening, Trygve Nøkleby. «Vi håper og tror at forskningsstøtten fra Bergens Rederiforening og Stiftelsen Neptun vil bidra til ny kunnskap som kan gjøre en forskjell for maritim næring i årene fremover.»

 

Skal forske på fremtidens energiløsning

Forskningsprosjektet skal utvikle simulering og modellering av energiløsninger og -komponenter for å studere hvordan bl.a. brenselceller (SOFC) optimalt kan utnyttes. Utviklingen skal gjennomføres ved hjelp av stordataanalyse og maskinlæring med data fra et testanlegg der en 100kW SOFC skal kjøres på fornybart drivstoff som del av en prototype av et maritimt fremdriftssystem.

Det ambisiøse prosjektet tilhører Institutt for maskin- og marinfag, som har rundt 50 ansatte og 650 studenter. Høgskulen på Vestlandet er en av de største utdanningsinstitusjonene i Norge, med rundt 16 000 studenter i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. HVL har en uttalt ambisjon om å bygge sterkere akademiske forskningsmiljøer, i samarbeid med offentlig og privat næringsliv, og med nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt.

I tillegg lyses det ut en stilling som skal forske på digital transformasjon i shipping.

Søknadsfristen for stipendiatstillingene er 1. mars. Har du noen i ditt nettverk som kan være interessert? Del gjerne!

Ph.D.-scholarship at  Western Norway University of Applied Sciences (238407) | Western Norway University of Applied Sciences (jobbnorge.no)

PhD Research Fellow in Computer Science: Software Technology for Digitalisation in the Shipping Industry