• E: adm@rederiforeningen.no

Odfjell utnevner sin første kvinnelige kaptein

Odfjell utnevner sin første kvinnelige kaptein 2426 1827 Bergens Rederiforening

I disse dager går finnmarkingen Lise Henriksen om bord for sin første tur som kaptein på tankskipet Bow Sky i Sør-Korea. Med det skriver hun historie i det 109 år gamle norske kjemikalietankrederiet Odfjell, og i norsk maritim utenriksfart.

Lise begynte som dekk-kadett i 2010, ett år etter at hun fullførte studiene i nautisk ingeniørfag ved Universitetet i Tromsø. Siden da har hun jobbet om bord på ti Odfjell-skip og klatret gradene.

 «På vegne av Odfjell vil jeg gratulere Lise med et vel fortjent opprykk til kaptein og takke henne for å bane vei for kvinner i shipping,» sier administrerende direktør Harald Fotland. «Dette er en historisk milepæl for oss i Odfjell, og vi er glade for at vi endelig har nådd et mål som vi har jobbet mot i lang tid: Å få vår første kvinnelige kaptein.»

Oppvokst på sjøen

Lises vokste opp som eneste jente blant fire søsken i Nuvsvåg i Finnmark.

«Jeg har tre brødre, og vi synes alle det er litt morsomt at jeg, den eneste jenten, var den som endte opp med å velge sjøen som arbeidsplass. Men jeg har alltid vært tiltrukket av sjølivet; jeg var den som fulgte faren min på fiske og har alltid visst at jeg skulle tilbringe livet mitt til sjøs.»

Nuvsvåg er hjem til omtrent 70 innbyggere, og har en lang tradisjon med fiske og jordbruk. Fiske er en felles lidenskap i Lises familie, og selv om hennes far nå er 70 år, drar han fortsatt på fisketurer når han får sjansen. Når hun er hjemme, drar de ut sammen – slik de alltid har gjort.

 «Jeg vokste på mange måter opp på en fiskebåt og fisker fortsatt nå og da, når jeg er hjemme. Jeg har alltid sagt til faren min at jeg er med ut så lenge han vil ha meg med.»

Fra norskekyst til verdenshav

Når hun blir spurt om hvorfor valget falt på en karriere i utenriksfart og Odfjell, forklarer Lise at målet ble til på veien: Etter å ha fullført nautikkstudiene ved Universitetet i Tromsø, hadde hun ingen intensjon om å jobbe utenfor Norge. Dermed ble ikke en karriere i Odfjell vurdert som et alternativ. Etter å ha jobbet på en fiskebåt i et år, gjorde imidlertid eventyreren sitt inntog i 2010. Ønsket om nye utfordringer gjorde at hun tok kontakt med Odfjell, som hun kjente fra skolebesøk og via tidligere klassekamerater som hadde vært kadetter i selskapet. Da hun gikk om bord i kjemikalietankeren Bow Chain som dekk-kadett for første gang falt alt på plass, og siden har hun blitt værende hos Odfjell. Deep-sea shipping er unikt, og en spesiell del av norsk sjøfart. Odfjells kjemikalietankskip krysser verdenshavene, dekker enorme avstander og navigerer gjennom ulike utfordrende forhold. Selskapets rundt 70 skip har mer enn 2500 havneanløp, transporterer rundt 15 millioner tonn og seiler en distanse tilsvarende 208 ganger rundt ekvator hvert år. Norske sjøfolk går turnuser på ni uker på, ni uker av.

 «På skipet må mannskapet jobbe lange skift for å sørge for at alt går på skinner. Det er imidlertid verd det fordi jeg får oppleve mye og se verden sammen med mine kolleger om bord.»

Det viktige teamet

Når hun blir spurt om hva hun verdsetter mest med jobben sin, nøler hun ikke:

«Jeg trives godt ombord på skipene og setter pris på samholdet med mine kolleger. Dessuten setter jeg stor pris på jobbens dynamiske karakter – det å kontinuerlig bli møtt med utfordringer og muligheter for utvikling.»

Å jobbe om bord på et deep-sea kjemikalietankskip kan by på et spekter av opplevelser. Lise er glad i den varierte hverdagen – alt fra en sjelden rolig morgen i havn når hun kan nyte en kopp kaffe i fred før en travel dag med lasting/lossing begynner, til stormfylte eller vindstille dager ute på sjøen. Hun understreker viktigheten av å knytte sosiale bånd innad i mannskapet for å styrke samhørighet og tilhørighet.

 » Å arrangere aktiviteter som imøtekommer mannskapets forskjellige interesser bidrar til et fornøyd og mer sammensveiset team. Et lykkelig skip er et skip hvor folk har det kjekt sammen.»

Det kan være vanskelig å opprettholde motivasjonen når man jobber til sjøs over lange sammenhengende perioder, noe mange sjøfolk oppdaget under Covid. I slike situasjoner understreker Lise viktigheten av å ta hensyn til og akseptere at kolleger kan ha en dårlig dag. Da er det særlig viktig å se hverandre, støtte hverandre og gi hverandre plass.

«Jeg har en teori: Det er ingen vits i å dvele ved det negative. I stedet bør man prøve å smile og være glad, så skal du se at dagen raskt blir bedre – og i tillegg vil det gode humøret smitte over på menneskene rundt deg.»

Utdanner neste generasjon på fritiden

Lise Henriksen er en pioner i et yrke som fremdeles har en lang vei å gå mot kjønnsbalanse. En medlemsundersøkelse fra Norges Rederiforbund i 2020 viste at bare 15% av lederne i maritim industri er kvinner. Blant sjøfolk er tallet enda lavere: Bare 7%, som er mindre enn én av ti. Ser man utenlands, synker tallene ytterligere: I internasjonal skipsfart utgjør kvinner bare 3% av arbeidsstyrken. Det å være kvinne i mindretall aldri stoppet Lise, men når hun reflekterer over karriereveien, erkjenner hun den historiske betydningen av utnevnelsen som Odfjells første kvinnelige kaptein.

«Jeg tror utnevnelsen min viser at næringen er på rett spor, og selvfølgelig er det stor stas å bli anerkjent for arbeidet sitt. Men rent personlig må jeg innrømme at jeg kunne klart meg uten all oppmerksomheten.»

Å velge en karriere til sjøs er et unikt liv som ikke passer for alle. Likevel mener hun at det ligger et stort potensial for økt rekruttering gjennom å fremme de mange mulighetene som finnes i maritim næring, både for kvinner og menn. For de som blir trigget av mulighetene, understreker Lise viktigheten av rollemodeller for kommende generasjoner. Derfor underviser hun i nautikk og kjemikalietank ved sitt tidligere universitet på fritiden – og er glad for å se at kjønnsbalansen er forbedret blant nautikkstudentene de siste årene.

Lises ekspertise innen kjemikalietank og internasjonal deep-sea shipping er viktig kompetanse for universitetet. Hun kan bidra med oppdatert erfaring og et praktisk perspektiv fra bransjen. Samtidig får hun selv holdt seg oppdatert akademisk og holdt fagkunnskapen vedlike – en vinn-vinn-situasjon.

Positiv rekrutteringstrend

Odfjell har lenge blitt anerkjent for sin satsing på rekruttering av norske sjøfolk. I 2021 ble selskapet hedret av Stiftelsen for Norsk Maritim Kompetanse, og daværende statsminister Erna Solberg roste Odfjells innsats for rekruttering og opplæring av unge maritime talenter.

En betydelig milepæl ble nådd i 2021 da en tredjedel av studentene i Odfjells traineeprogram var kvinner – et resultat av et langsiktig arbeid for å øke kvinneandelen og mangfoldet i bransjen.

«Vi har fortsatt denne positive rekrutteringstrenden og har ansatt et rekordantall kvinnelige kadetter og traineer de siste årene. Vi vil fortsette å aktivt rekruttere kvinner, gi gode muligheter for faglig vekst og skape et støttende miljø der alle ansatte kan trives. Ved å omfavne mangfold kan bransjen utnytte et stort talent- og innovasjonspotensial og bidra til en sterkere og mer dynamisk fremtid for maritim næring som helhet,» sier Harald Fotland.

I dag har Odfjell 27 kvinnelige sjøfolk i ulike stillinger om bord. Årets gruppe av traineer og kadetter består av 25 ungdommer. Av disse er 11 kvinner – enda et rekordår for rekruttering av kvinner.

 «Fra kadett til å bli den første kvinnelige kapteinen i Odfjells historie – Lise sin historie er en inspirasjon for oss alle, men kanskje spesielt for kvinner i maritim næring. Vi ser frem til å ønske flere kvinner velkommen om bord i ulike roller i årene som kommer. Lise er den første av mange,» konkluderer Fotland.