• E: adm@rederiforeningen.no

Gjør som strilene!

Gjør som strilene!

Gjør som strilene! 2142 2191 Bergens Rederiforening

Deltakere fra hele den maritime næringen fikk servert både alvorstyngede budskap og optimistiske utsikter fra scenen i Terminus Hall da The Bergen Shipping Conference 2023 gikk av stabelen denne uken.

Deltakere fra hele den maritime næringen var tirsdag samlet til konferanse i Bergen da «The Bergen Shipping Conference 2023 – Leadership» ble arrangert i Terminus Hall denne uken.

Dette blir den nye normalen
Etter en varm velkomst fra styreleder i Bergens Rederiforening Marianne Møgster og styreleder i Maritime Bergen Elisabeth Drægebø, gav Asle Toje en analyse av den nåværende geopolitiske situasjonen.

Styreleder i Maritime Bergen, Elisabeth Drægebø (t.v.) og styreleder i Bergens Rederiforening, Marianne Møgster under åpningen av The Bergen Shipping Conference 2023.

Styreleder i Maritime Bergen, Elisabeth Drægebø (t.v.) og styreleder i Bergens Rederiforening, Marianne Møgster under åpningen av The Bergen Shipping Conference 2023. Foto: Trygve Nøkleby / Bergens Rederiforening.

Med krigene i Ukraina og Midtøsten som bakteppe, tegnet Toje opp et dystert geopolitisk bilde. Med en stadig de-globalisering i en verden med økende proteksjonisme var Toje tydelig på at dette er en situasjon vi må bli vant med.

– Dette er ikke bare enda en ny krise som vil passere – dette er den nye normalen, sa Toje.

Toje advarte mot å bli passive og vente på at ting blir som normalt igjen. Han sammenlignet situasjonen med den gangen silden begynte å forsvinne fra norskekysten og fiskeflåten måtte omstille seg og finne nye aktiviteter.

Robust økonomi
Sjeføkonom i DNB, Kjersti Haugland fulgte opp med en analyse av dagens økonomiske situasjon.

– Vi er bekymret for for det underliggende prispresset og inflasjonen er fremdeles alt for høy når man ser bort i fra energiprisen. Denne kampen er på ingen måte vunnet enda, så rentene vil forbli høye utover i 2024.

Med et høyt underliggende prispress og en pågående de-globalisering forventer DNB at utviklingen i den europeiske økonomien ikke vil være spesielt sterk fremover. Investeringsbehov i Europa som følge av det grønn skiftet vil være med på å gi økonomien en mykere landing.

– Så gitt de globale forutsetningene, så klarer økonomien vår seg faktisk overaskende godt.

VP Technology i Odfjell, Erik Hjortland presenterte flere av Odfjells tiltak for å energieffektivisere flåten deres på tirsdagens konferanse. Foto: Aleksander Ellingsen / Bergens Rederiforening.

 

Mission: possible?
Hovedoverskriften for årets konferanse var «Mission: possible?». Den maritime næringen står ovenfor flere store utfordringer i årene som kommer. Den aller største er dekarbonisering av skipsflåten. Spørsmålet alle fremdeles stiller seg er hvordan næringen skal klare det. 

VP Technology i Odfjell var helt tydelig på hva han mener er den mest farbare veien for dekarbonisering av internasjonal skipsfart.

– Energieffektivisering! Vi må ikke glemme de letteste tiltakene og det er å redusere utslippene fra den eksisterende flåten, sa Hjortland.

Associate Partner in McKinsey & Company, Pete Gornall på talerstolen under The Bergen Shipping Conference 2023. Foto: Sigvald Sveinbjørnsson / Maritime Bergen.

I følge Hjortland har over 75 % av verdensflåten ikke gjort noe på energieffektivisering, så her ligger det et enormt potensiale for å kutte utslipp.

Sikre tilgang til drivstoff

Hjortland presenterte flere av tiltakene Odfjell jobber med for å redusere utslippene på skipene sine. Blant annet såkalte ‘Suction Sails‘, luftbobler under skroget for å redusere friksjonen mot vannet og Solide Oxide brenselsceller.

Han fikk støtte fra  Associate Partnere McKinsey, Pete Gornall. Han var tydelig på at energieffektivisering vill være avgjørende for at skipsfarten skal nå sine klimaambisjoner. Han oppfordret skipsrederne i salen til å stille seg selv tre spørsmål:

  1. Investerer du nok i energieffektivisering?
  2. Har du en god nok plan for drivstoffleksibilitet?
  3. Evner du å gjøre kundene dine i stand til å betale for lavutslippsløsninger?

– Det blir spesielt viktig å sikre seg tilgang til null- og lavutslippsdrivstoff tidlig. Det kommer til å bli en hard kamp om tilgangen til dem, sa Gornall.

En realitetssjekk
Kommentator i Bergens tidene Marie Misund Bringslid fikk æren av å oppsummere dagen på slutten av konferansen.

– Dette har vært en veldig god realitetssjekk for oss alle sammen, sa Bringslid.

 

 

- Gjør som strilene, sa kommentator i Bergens Tidene Marie Misund da hun oppsummerte innholdet i The Bergen Shipping Conference 2023 i Terminus Hall. Foto: Aleksander Ellingsen / Bergens Rederiforening.

– Gjør som strilene, sa kommentator i Bergens Tidene Marie Misund Bringslid da hun oppsummerte innholdet i The Bergen Shipping Conference 2023 i Terminus Hall. Foto: Aleksander Ellingsen / Bergens Rederiforening.

Hun advarte mot at det helt klart virker som om næringen har både røft vær og mørke skyer i vente i horisonten. Bringslidtok opp igjen tråden fra Tojes ekesmpel om silden som ble borte. Bringslid minnet om at det var overfiske og grådighet som førte til at silden forsvant. Hun avsluttet dagen med en klar oppfordring til alle deltagerne.

– Ikke bli for grådig når tidene blir trange. Gjør som strilene når silden forsvant – finn deg en ny art.

På veiene av Bergens Rederiforening og Maritime Bergen vil vi takke alle som deltok på årets konferanse – både publikum og innledere.

Vi gleder oss allerede til neste år. Da blir det jubileumskonferanse i Grieghallen i forbindelse med at Bergens Rederiforening fyller 125 år.

Sett av 18. oktober 2024 i kalenderen allerede nå – dette vil du ikke gå glipp av!