• E: adm@rederiforeningen.no

Vellykket pilot for nautikkutdanning med integrert praksis i rederi

Vellykket pilot for nautikkutdanning med integrert praksis i rederi 1512 2016 Bergens Rederiforening

«En maritim utdanning for fremtiden!» konkluderer instituttleder Johanne Marie Trovåg begeistret etter at en ny utdanningsmodell for bachelorutdanning i nautikk har blitt testet og evaluert. Piloten har vært gjennomført i samarbeid med en rekke av våre medlemsrederier, og nå starter arbeidet med å sikre en permanent løsning.

Den nye utdanningsmodellen innebærer at studentene har aktive praksisperioder om bord gjennom hele det fireårige utdanningsløpet. Til sammen sikrer dette nok praksis til å kunne løse ut dekksoffisersertifikat klasse 3 etter endt utdanning.

Ifølge Trovåg har denne modellen flere fordeler for studentene:

  • Teori og praksis knyttes tett sammen gjennom hele utdanningen, og studentene oppnår en dypere forståelse, realistisk erfaring og økt læringsutbytte.
  • Kandidatene kan jobbe som sjøoffiserer uten å måtte søke kadettplass hos et rederi i etterkant av bachelorutdanningen.
  • Utdanningsinstitusjonene kan dra nytte av studentenes praksiserfaringer i påfølgende undervisning.
  • Studentene får erfaring som gir innsikt i det fremtidige yrkesvalget, og de kan knytte kontakter med mulige fremtidige arbeidsgivere.

Rederiene på sin side møter nye talenter og får ta en aktiv del i utdanningsløpet samtidig som man får ekstra ressurser om bord. Studiemodellen kan bidra til å sikre avgjørende rekruttering og tilførsel av riktig og nødvendig kompetanse i årene fremover. Det er også ett av flere rekrutteringsinitiativ som støttes av Bergens Rederiforening for å synliggjøre hvilke muligheter som finnes, og legge til rette for at rederiene kan ta en aktiv rolle i samarbeid med høyskoler og universitet.

«For oss er dette en god mulighet til å lære opp studentene fra første til siste tur, samtidig som de får den teoretiske delen mellom seilingsperiodene,» sier Eva Storeide, Senior Crewing & Social Officer i Odfjell. Rederiet har hatt åtte studenter om bord i pilotprosjektet. «Opplæringsansvarlig om bord kan gi tilbakemeldinger underveis som studentene kan ta med tilbake på skolebenken. Studentene får prøvd seg gradvis til sjøs og det er en fordel, spesielt i langfart.»

Populært tilbud

Piloten startet høsten 2022 og er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Høgskulen på Vestlandet (HVL), Norges arktiske universitet (UiT), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Med over 30% høyere søkertall enn tidligere år, var det tydelig at programmet traff blink. 152 søkere hadde studiet som sitt førstevalg, 420 hadde satt det opp som en av sine prioriteter.

De 38 pilotstudentene fra Høgskulen på Vestlandet har vært utplassert hos Color Line, DOF Management, Eidesvik, Knutsen OAS Shipping, Simon Møkster Shipping, Rødne, Solstad Shipping, Sølvtrans og Østensjø Rederi og Odfjell. Samarbeid med rederiene er en kritisk suksessfaktor:

«Samarbeidet med rederiene har vært svært viktig i utviklingen av programmet, og det er tilsvarende viktig i gjennomføring og evalueringene underveis,» sier Trovåg. «Basert på en foreløpig oppsummering ser studentene ut til å være veldig godt fornøyde. Og godt er det, for vi har inngått avtaler om praksisplasser for neste kull med oppstart til høsten. Der får vi med oss flere nye rederier.»

Fra pilot til permanent studiemodell

Selv om piloten har vært en stor suksess er det flere faktorer som må på plass for at denne studiemodellen blir et permanent tilbud:

  • Finansiering av nautikkutdanningen må sikres. Dette har vært en utfordrende problemstilling over mange år.
  • Lovverket som regulerer hvilke utdanninger den enkelte institusjon kan tilby må endres for at dette skal bli den gjeldende utdanningsmodellen.
  • Insentiver/kompensasjonsordninger må på plass for å støtte rederiene som tilbyr praksisplasser og dermed tar opplæringsansvar.

Arbeidet for å lykkes med dette pågår i disse dager. I mellomtiden forbereder rederiene seg på å ønske neste kull velkommen om bord.

«Vi er glade for å være en del av dette pilotprosjektet og vårt inntrykk er at studentene også er godt fornøyde. Vi håper de vil satse videre på en maritim karriere etter å ha løst sertifikat, og gleder oss til å ønske nye studenter velkommen til høsten,» avslutter Storeide.

Les mer om programmet: Nautikk med integrert praksis – Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)

Relaterte saker:

Rekruttering fra innsiden: Medlemsbedrifter åpner dørene for NTNU-studenter i praksis – Bergens Rederiforening (rederiforeningen.no)

Høgskulen på Vestlandet lyser ut stipendiatstillinger i forskningssamarbeid med Bergens Rederiforening – Bergens Rederiforening (rederiforeningen.no)

Tiårig støtte gir store ringvirkninger for maritimt forskningsmiljø ved NHH – Bergens Rederiforening (rederiforeningen.no)