• E: adm@rederiforeningen.no

All hands on deck!

All hands on deck! 2048 1536 Bergens Rederiforening

På selveste kvinnedagen inviterte Bergens Rederiforening, i samarbeid med WISTA Norway til seminar i Bergen.  Vi stilte spørsmålet «Hvordan skal vi nå målene om økt mangfold i shipping?

Daglig leder i Rederiforeningen åpnet møtet med å gi en liten status på vegne av Bergens Rederiforening, etterfulgt av Henriette Kästel Bergesen som tok for seg de underliggende fakta og tall for likestilling i den maritime næringen samt hovedutfordringene vi står ovenfor.

Etter en liten minglepause tok Hege Solbakken, Partner i Bønes Virik Executive Search opp hvordan vi kan lykkes med å rekruttere de beste talentene. Birgit M. Liodden fulgte opp diskusjonen med å demonstrere hvordan Global Female Candidate Pool, et initiativ og database utviklet av The Ocean Opportunity Lab i samarbeid med WISTA, kan hjelpe bedrifter og styrer med å finne de rette kvinnelige talentene.

Marianne Møgster, Jan-Kristian Haukeland og Benedicte Herfindal Hellevig fra DOF avsluttet økten med viktige take-aways fra deres 50/50-program og hvordan de kan utvikle talenter for fremtiden.