• E: adm@rederiforeningen.no

Rekruttering fra innsiden: Medlemsbedrifter åpner dørene for NTNU-studenter i praksis

Rekruttering fra innsiden: Medlemsbedrifter åpner dørene for NTNU-studenter i praksis 1437 1078 Bergens Rederiforening

Studenter fra NTNU i Ålesund er hver høst utplassert hos shippingselskaper rundt om i landet. I praksisperioden deltar de i ulike prosjekter og får innsikt i mulighetene næringen tilbyr. Fem bachelorstudenter var i praksis hos BRs medlemsbedrifter i høst. Etter et annerledes semester oppsummerte de sine erfaringer og kom med innspill til hva vi kan gjøre for å styrke rekrutteringen til maritim næring.

 

«Det er så mange muligheter man ikke tenker over», sier bachelorstudent Andrea Aasen. «At man har så mange verdensledende shippingselskap i Bergen gjør dette til en bransje med mange alternativer for oss som starter en jobbkarriere nå.»

Sammen med Charlotte Nesse, Sindre Olsen, Emma Hegrenes og Aron Alex tilbrakte Andrea Aasen høsten i Bergen. Hos hver sin praksisbedrift kombinerte de oppgaveskriving med ulike prosjekter. Stikkord for alle er daglig drift: Studentene deltok aktivt for å få reell erfaring i ulike roller hos Grieg Gruppen, Utkilen, Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi, Gard og Wilson.

Emma Hegrenes(KGJS) ombord på SKS Driva

«Jeg har i løpet av praksisperioden tilegnet meg mye relevant kunnskap, men også nye bekjentskaper innen bransjen. Fra første dag ble jeg involvert i den daglige driften, og siden har jeg høstet mye erfaring,» oppsummerer Emma Hegrenes.

Som praksisbedrift må man legge til rette for opplæring av studenten og inkludering i daglig drift. De fem studentene har hatt ulike arbeidsområder i sine selskap og fått prøvd seg på blant annet operasjon, skipsmegling og chartering.

 

 

«Jeg anbefaler alle til å ta inn en praktikant om de har anledning til det. Det er en fantastisk mulighet til å gjøre bransjen og selskapet mer kjent samtidig som det er sunt for bedriftskulturen med litt ungt og friskt blod i tillegg til fersk akademiske kunnskap», sier Siri-Anne Mjåtveit, CEO i Utkilen.

Temaene studentene skriver bacheloroppgave om spenner over et bredt spekter, og kan gi ny informasjon og kunnskap om aktuelle problemstillinger både for selskap og næring. Oppgavene høsten 2022 dekket blant annet tema som bærekraft, mangfold, kompetanse og sikkerhet, men også helt konkrete problemstillinger knyttet til det enkelte selskap, som for eksempel effekter av CII på operasjonsmønstre, hvordan forbedre fart og forbruk, og digitalisering av certeparti.

«Administrerende direktør i Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi, Geir B. Mjelde, er svært godt fornøyd med ordningen og utbyttet for bedriften. «Vi fikk umiddelbart positive effekter av integrering av en student i vår organisasjon. Utfordrende spørsmål, nyttige innspill og entusiasme er noen av erfaringene. Alle avdelinger var involvert, og det ble arrangert skipsbesøk i perioden, som var en positiv opplevelse også for mannskapet. Vi anbefaler gjerne ordningen til andre selskaper.»

Etter endt oppdrag delte de sine inntrykk og innspill med BR:

Charlotte Nesse(Utkilen) og Andrea Aasen(Gard) delte sine erfaring med BR og Wista i et møte før jul.

«Studentene fortalte om sine erfaringer, om når og hvor de fikk interesse for shipping, og hva som gjorde dette til et attraktivt karrierevalg. Dette er kunnskap vi vil bruke aktivt i det videre arbeidet med rekruttering og omdømmebygging,» sier Trygve Nøkleby, daglig leder i Bergens Rederiforening. «Vi takker for mange gode innspill, og retter også en stor takk til medlemsbedriftene som har vært aktivt involvert».

 

 

 

Sindre Olsen (Wilson) og Aron Alex(G2 Ocean)

 

 

 

 

 

 

 

Målet er at en større andel av de 35 studentene som hvert år skal ut i praksis får tilbud om og velger å søke om dette blant våre medlemmer.

Påmeldingene til praksissemesteret høsten 2023 er straks i gang. Er ditt selskap interessert i å delta? Ta kontakt med ad*@re**************.no.