• E: adm@rederiforeningen.no

Posts By :

Kjersti Soldal Meredith

Odfjell utnevner sin første kvinnelige kaptein

Odfjell utnevner sin første kvinnelige kaptein 2426 1827 Bergens Rederiforening

I disse dager går finnmarkingen Lise Henriksen om bord for sin første tur som kaptein på tankskipet Bow Sky i Sør-Korea. Med det skriver hun historie i det 109 år…

read more

Samarbeid for å lykkes

Samarbeid for å lykkes 2560 1907 Bergens Rederiforening

Bergen viste seg fra sin aller fineste side da Sjøfartsdirektoratet, Maritime Bergen og Bergens Rederiforening inviterte til flaggfrokost under One Ocean Week. Med blå himmel, frisk vårluft, blikkstille sjø og…

read more

Vellykket pilot for nautikkutdanning med integrert praksis i rederi

Vellykket pilot for nautikkutdanning med integrert praksis i rederi 1512 2016 Bergens Rederiforening

«En maritim utdanning for fremtiden!» konkluderer instituttleder Johanne Marie Trovåg begeistret etter at en ny utdanningsmodell for bachelorutdanning i nautikk har blitt testet og evaluert. Piloten har vært gjennomført i…

read more

All hands on deck!

All hands on deck! 2048 1536 Bergens Rederiforening

På selveste kvinnedagen inviterte Bergens Rederiforening, i samarbeid med WISTA Norway til seminar i Bergen.  Vi stilte spørsmålet «Hvordan skal vi nå målene om økt mangfold i shipping?

read more

Høgskulen på Vestlandet lyser ut stipendiatstillinger i forskningssamarbeid med Bergens Rederiforening

Høgskulen på Vestlandet lyser ut stipendiatstillinger i forskningssamarbeid med Bergens Rederiforening 2560 2086 Bergens Rederiforening

Det nyopprettede forskningssamarbeidet er innrettet mot teknisk forskning for grønn omstilling av skipsfarten.

read more

Rekruttering fra innsiden: Medlemsbedrifter åpner dørene for NTNU-studenter i praksis

Rekruttering fra innsiden: Medlemsbedrifter åpner dørene for NTNU-studenter i praksis 1437 1078 Bergens Rederiforening

Studenter fra NTNU i Ålesund er hver høst utplassert hos shippingselskaper rundt om i landet. I praksisperioden deltar de i ulike prosjekter og får innsikt i mulighetene næringen tilbyr. Fem…

read more

Tiårig støtte gir store ringvirkninger for maritimt forskningsmiljø ved NHH

Tiårig støtte gir store ringvirkninger for maritimt forskningsmiljø ved NHH 532 610 Bergens Rederiforening

Bergens Rederiforening har siden 2012 bidratt med midler til et unikt shipping-professorat ved NHH, Senter for Shipping og Logistikk (CSL). Resultat? Oppbygging av en ledende forskningsgruppe, ny maritim fagportefølje, over…

read more

Rekordhøy deltagelse på årets maritime møteplass

Rekordhøy deltagelse på årets maritime møteplass 2560 1706 Bergens Rederiforening

Daglig leder i Maritime Bergen, Siv Remøy-Vangen og daglig leder i Bergens rederiforening, Trygve Nøkleby ønsket det rekordstore publikummet velkommen til årets Leadership-konferanse i Terminus Hall Foto: Skodvin / NHH…

read more

Tøffere tider

Tøffere tider 1512 2016 Bergens Rederiforening

Det har blitt en god tradisjon at høstens andre medlemsmøte holdes av ledelsen i Norges Rederiforbund. Vi står i en ustabil og usikker internasjonal situasjon, og det var derfor ingen…

read more

Hey, ho – Let’s go!

Hey, ho – Let’s go! 1500 1000 Bergens Rederiforening

Photo: André Martin Pedersen/Statsraad Lehmkuhl Finally, after 9 months of planning and preparation, the One Ocean Back to the Future Leadership Program is finally setting sail. On board is 74…

read more