• E: adm@rederiforeningen.no

2021

Informasjon om karantenehotell for sjøfolk

Informasjon om karantenehotell for sjøfolk 2301 1302 Bergens Rederiforening

For å begrense importsmitte innførte regjeringen 5. november 2020 en ordning med karantenehotell. Hovedregelen er at tilreisende til Norge plikter å gjennomføre karantenetiden på karantenehotell, men enkelte grupper er unntatt…

read more

Viktige endringer i karantenehotellordning for påmønstrende sjøfolk

Viktige endringer i karantenehotellordning for påmønstrende sjøfolk 2560 1350 Bergens Rederiforening

Det er i dag lempet på bestemmelsen om karantenehotell for sjøfolk som skal tiltre arbeid i norsk havn og for samfunnskritisk personell. Unntaket for karantenehotell gjelder dessverre ikke sjøfolk som…

read more

Kø av skip vil hjem

Kø av skip vil hjem 1474 982 Bergens Rederiforening
I dag er vi igjen en sjøfartsnasjon å regne med globalt sett, med fjerde plass som maritim nasjon! read more

Regjeringen bryter sine internasjonale forpliktelser

Regjeringen bryter sine internasjonale forpliktelser 2560 1707 Bergens Rederiforening

I sin tale til FNs generalforsamling anmodet Erna Solberg alle medlemsland om å utpeke sjøfolk som samfunnskritisk personell og følge IMO protokollen. Endringene regjeringen har gjort nå bryter IMO protokollen.…

read more

Rederiforbundet støtter nytt fond for covid-rammede sjøfolk i India

Rederiforbundet støtter nytt fond for covid-rammede sjøfolk i India 1920 1280 Bergens Rederiforening

Seafarers International Relief Fund er et nyopprettet fond til støtte for sjøfolk og deres familier i India som nå er hardt rammet av koronapandemien. Norges Rederiforbund støtter fondet med 15…

read more

Internasjonalt krav om mannsskapsskifter og vaksine

Internasjonalt krav om mannsskapsskifter og vaksine 1776 1662 Bergens Rederiforening

FNs internasjonale arbeidslivsorgan ILO har nylig avholdt det fjerde samarbeidsmøtet mellom konvensjonsstatene, arbeidsgiver- og arbeidstakersiden som er parter til den internasjonale maritime konvensjonen for sjøfolks rettigheter (MLC-2006). Her ble det…

read more

Justerte testkrav for sjøfolk

Justerte testkrav for sjøfolk 2560 1707 Bergens Rederiforening

Regjeringen har justert covid-19-forskriften slik at det blir enklere for sjøfolk å gjennomføre testing i løpet av innreisekarantenetiden. For mannskap som kommer til Norge for å arbeide på skip, stilles…

read more