• E: adm@rederiforeningen.no

Regjeringen bryter sine internasjonale forpliktelser

Regjeringen bryter sine internasjonale forpliktelser 2560 1707 Bergens Rederiforening

I sin tale til FNs generalforsamling anmodet Erna Solberg alle medlemsland om å utpeke sjøfolk som samfunnskritisk personell og følge IMO protokollen. Endringene regjeringen har gjort nå bryter IMO protokollen. Dette er en uholdbar kursendring fra regjeringen.

Norges Rederiforbund mener konsekvensen av de nye reglene for karantenehotell er alvorlige. – Den norske regjeringen har oppfordret alle andre land til å følge internasjonale råd og konvensjoner om mannskapsbytter og blant annet tatt saken opp i FN. Nå velger regjeringen selv å bryte med rådene den har oppfordret andre nasjoner til å følge. – Det er oppsiktsvekkende at Norge nå har innført restriksjoner som er i direkte strid med hva statsminister Erna Solberg har oppfordret andre land til å gjøre, sier administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund.

Norge er en verdensledende sjøfartsnasjon og var tidlig ute med å definere sjøfolk som samfunnskritisk personell, og har gjennom hele pandemien lagt til rette for å utføre mannskapsskifter. Innstrammingene i innreisebestemmelsene som ble innført med virkning fra 9. mai, viderefører ikke unntakene for sjøfolk, og bryter dermed klart med de internasjonale protokollene som skal legge til rette for nødvendige mannskapsskifter.

Les mer
[Kilde: Norges Rederiforbun]