• E: adm@rederiforeningen.no

Kø av skip vil hjem
I dag er vi igjen en sjøfartsnasjon å regne med globalt sett, med fjerde plass som maritim nasjon!

Kø av skip vil hjem

Kø av skip vil hjem 1474 982 Bergens Rederiforening

I 1979 hadde Norge 0,1 prosent av verdens befolkning. På samme tid kontrollerte vi nesten 10 % av verdens skipsflåte. I 1994 var vi nærmest ikkeeksisterende som flaggnasjon. I 1987 ble Norsk Internasjonal Skipsregister, NIS, opprettet. Dette skulle vise seg å blåse liv igjen i det røde, hvite og blå.

I dag er vi igjen en sjøfartsnasjon å regne med; vi er i dag fortsatt et land med, globalt sett, minimal befolkning, men på fjerde plass som maritim nasjon!

I mer enn et århundre var Norge på topp i det globale maritime markedet, men krisen på slutten av 1970-tallet endret dette. Market var preget av en overkapasitet og lave fraktrater, noe som gjorde at norske shipping-selskap ikke klarte å konkurrere globalt. Skip gikk i opplag, ble solgt eller omregistrert til andre flagg enn det norske. Mellom 1970 og 1987 forsvant nærmere to tredjedeler av norske rederier! Og fra å ha hatt norske flagg på ti prosent av verdensflåten, seilte det bare nå knappe to prosent skip med norske flagg.

Daglig leder i Bergens Rederiforening, Øystein Meland, var en av dem som jobbet utrettelig for å få opprettet et Norsk internasjonalt register for å prøve å snu denne utviklingen. Meland var shippingadvokat på 80-tallet og gjennom sitt arbeid så han hvordan landet vårt «blødde» skip.

Skulle vi fortsatt kunne ha livets rett som sjøfartsnasjon måtte vi få benytte oss av utenlandsk mannskap på norske skip i fart mellom utenlandske havner. Ved hjelp av innføring NIS fikk vi omsider livreddende hjelp.

Kø av skip som vil hjem
Samtidig som verdensmarkedet igjen fikk en oppadgående kurve kom NIS som en hjertestarter til norsk shipping. Det maritime Norge ble igjen preget av optimisme og investeringsvillighet. Igjen, i starten av 1990-tallet fikk Norge en topp fire-plassering blant verdens skipsnasjoner.

Nylig nådde Norsk Internasjonalt Skipsregister 700 skip og fjerdeplassen vi tok i 1990 holder vi til dags dato!

Maritime Bergen har flere ganger i vår skrytt av våre medlemmer og samarbeidspartnere, som er med å holde næringen så mange av oss lever av i teten globalt.

Maritime Bergen har flere ganger i vår skrytt av våre medlemmer og samarbeidspartnere, som er med å holde næringen så mange av oss lever av i teten globalt.

I mars kunne seniorrådgiver avd. for Skipsregistrene i Sjøfartsdirektoratet, Tone Olsen Risnes fortelle oss at Bergen var hjemmehavn for nærmere 40 prosent, av de den gang da, nesten 700 skipene vi hadde under Norsk register

Les mer
Kilde [Maritime Bergen]