• E: adm@rederiforeningen.no

Viktige endringer i karantenehotellordning for påmønstrende sjøfolk

Viktige endringer i karantenehotellordning for påmønstrende sjøfolk 2560 1350 Bergens Rederiforening

Det er i dag lempet på bestemmelsen om karantenehotell for sjøfolk som skal tiltre arbeid i norsk havn og for samfunnskritisk personell. Unntaket for karantenehotell gjelder dessverre ikke sjøfolk som kommer hjem fra oppdrag utenfor EØS/Schengen/Storbritannia.

Fra 9. mai ble plikten til å avtjene innreisekarantene på hotellkarantene kraftig skjerpet for de som har oppholdt seg utenfor EØS/Schengen/Storbritannia siste 10 døgn før ankomst Norge. Endringen rammet sjøfolk som ankommer Norge for å tiltre arbeid på fartøy i norsk havn, som i praksis har måttet oppholde seg på karantenehotell i 8-10 døgn. Dette har medført at særbestemmelsen i § 6h har vært satt til side for denne gruppen. Endringen rammet også sjøfolk som mønstrer av skip i nevnte områder, og som ikke lenger har kunnet avtjene innreisekarantene i sin egen bolig.

Les mer
[Kilde: rederi.no]