• E: adm@rederiforeningen.no

Informasjon om karantenehotell for sjøfolk

Informasjon om karantenehotell for sjøfolk 2301 1302 Bergens Rederiforening

For å begrense importsmitte innførte regjeringen 5. november 2020 en ordning med karantenehotell. Hovedregelen er at tilreisende til Norge plikter å gjennomføre karantenetiden på karantenehotell, men enkelte grupper er unntatt fra denne plikten.

Plikt til å gjennomføre innreisekarantene på karantenehotell gjelder etter 21.mai kl. 15:00 ikke for sjøfolk som kommer til Norge for å arbeide på skip og personer i kritiske samfunnsfunksjoner når de ankommer Norge etter å ha oppholdt seg utenfor EØS/Schengen og Storbritannia. Mens sjøfolk kan ta karantenetiden ombord på skipet, kan samfunnskritiske personer gjennomføre karantene i egen bolig eller på et oppholdssted som er forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet

(Endringene gjelder ikke for sjøfolk som har vært på nødvendig arbeidsreise utenfor EØS/Schengen/Storbritannia og som returnerer til Norge).

Kilde: regjeringen.no