For mannskap som kommer til Norge for å arbeide på skip, stilles det krav til flere tester i løpet av tiden de er innreisekarantene. Det er også krav om at karantene om bord kun kan gjennomføres i enelugar.

Fra natt til mandag 29. mars justeres forskriften slik at PCR-test som skal tas sju døgn etter ankomst kan erstattes av hurtigtest tatt åtte døgn etter ankomst. Dersom testen tatt døgn sju eller åtte er negativ, bortfaller plikten til videre innreisekarantene. Dersom testing ikke kan gjennomføres, vil kravet til karantene på fritiden i hele karantenetiden gjelde, slik som i dag.

Dersom testresultatet er positivt skal personen i isolasjon umiddelbart, og arbeids- eller oppdragsgiver skal varsle kommunen.

Det er presisert i forskriften at kravet til testing tredje og syvende eller åttende døgn likevel ikke gjelder for arbeidstakere i transitt og som skal forlate norsk havn innen tre døgn etter ankomst og skal oppholde seg utenfor norsk sjøterritorium i minst ti døgn.

Her kan du se endringsforskriften

Kilde: [regjeringen.no]