• E: adm@rederiforeningen.no

Ber rederier ta ansvar

Ber rederier ta ansvar 900 600 Bergens Rederiforening

Status fra Maritimt Forum for 30. november viser at alle kadettene fra Bergen har fått mønstre på i løpet av høsten.

På landsbasis er det fortsatt 79 kadetter som står uten plass, mens 456 har fått jobb/kadettplass. På samme tid i fjor hadde 443 kadettplass mens 181 sto uten.

I en tidligere melding fra Norges Rederiforbund og Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse vises det til at man er opptatt av at rederiene skal være kjent med situasjonen og samtidig oppfordres til å ta inn flere kadetter. En særlig oppfordring går til rederier som ennå ikke har tatt inn kadetter.

Gjennom den nasjonale kadettdatabasen jobbes det aktivt med å skaffe flere kadettplasser. Dersom dere ønsker mer informasjon om kadettsituasjonen eller hvordan kadettdatabasen fungerer, ta kontakt med Tor Egil Fjelde i Maritimt Forum; te*@ma************.no eller telefon 951 77 752.