• E: adm@rederiforeningen.no

Shearwater GeoServices- David blir Goliat

Shearwater GeoServices- David blir Goliat 150 150 Bergens Rederiforening
Norske Shearwater GeoServices er verdens største seismikkselskap og tilbyr seismiske tjenester på verdensbasis. Selskapet jobber for tiden for selskap som Equinor, TGS, ONGC og Woodside, og har sitt hovedkontor i Bergen, med seks kontorer spredt rundt i verden. Shearwater ble etablert av RASMUSSENGRUPPEN AS and GC Rieber Shipping ASA i 2016 og har på få år hatt en betydelig vekst. Eiere i dag består i tillegg av Schlumberger og Eidesvik


Veksten i selskapet har hovedsakelig skjedd gjennom to oppkjøp. Det første oppkjøpet tilbake i November 2018 ble referert til som at David kjøpte Goliat. Da kjøpte Shearwater, Schlumberger’s sesimikksdivisjon, WesternGeo og økte flåten med 13 skip i tillegg til å sikre seg kritisk seismiskutstyr of IP rettigheter. Veksten fortsatte i januar i år hvor blant annet 5 nye skip ble lagt til flåten gjennom en transaksjon med CGG.

Shearwater ble tidlig i 2020 omtalt i Finansavisen etter at de meldte om nye prosjekter i samarbeid med blant annet CGG, WesternGeco, Equinor og Lundin. Rederiet hadde da en syv ganger bedre ordreserve enn i fjor.

Situasjonen i dag
Vi har tatt kontakt med Linda Rudolfsen Myklebust, SVP Corporate Services fra Shearwater som kan fortelle Koronakrisen selvsagt preger selskapet. For de som jobber hos Shearwater som hos alle, knyttes det bekymring til egen og familiens helse, men også rundt personlig økonomi og jobbsikkerhet. Selskapet understreker derfor viktigheten rundt en åpen og ærlig kommunikasjon internt i selskapet, ovenfor sine ansatte, og det er sentralt at de beholder kompetansen som er i selskapet gjennom denne krisen. Situasjonen krever omstilling og det er viktig å se etter muligheter for selskapene.

– For et selskap som Shearwater med en voldsom vekst og flere integreringsprosesser på kort tid er det for eksempel alltid ting som må vente og blir prioritert ned. Vi bruker nå intern kapasitet på kryss og tvers hvor vi har behov og trekker på all den kreativtiten og engasjementet vi har tilgjengelig i organisasjonen. Det er også et viktig element å beholde den unike kompetansen vi har jobbet veldig hardt for å bygge opp de siste årene. Bare på den måten kan vi fortsette å levere kvalitet til våre kunder også på lang sikt, sier Myklebust

Til sammenligning har konkurrenten EMGS måtte si opp flere av sine ansatte.

Koronaviruset kom brått på for alle, men Shearwater kommer ikke til å ta forhastede beslutninger i en uoversiktlig situasjon. Selskapets ledergruppe satte allerede i januar som hovedmål å fokusere på organisasjonsbygging og kultur.

– Våre ansatte har jobbet eksepsjonelt hardt siden oppstarten, og vi ville i 2020 fokusere på vår primære ressurs, nemlig folkene våre, stoppe opp litt og rett og slett og puste med magen. Så kom Covid-19 og snudde verden opp ned. Men denne strategien står fortsatt sier Myklebust tydelig

Ledelsen har gitt beskjed til organisasjonen om at permitteringer ikke er aktuelt. Hovedgrunnen er mest fordi aktiviteten i påggående prosjekter krever mye oppfølging. I tillegg ønsker selskapet å se etter muligheter i dagens marked.

«vi kjemper fra dag til dag for å holde våre ansatte, operasjonen og vår cash flow trygg» 

 

For framtiden
Per i dag er situasjonen i de fleste næringer kaotisk og det er vanskelig å vite hva som kommer til å skje fremover både hva gjelder verdensøkonomien og vårt marked spesielt.

– Dette er jo selvsagt en voldsom utfordring for oss og den manglende visibiliteten og forutsigbarheten er jo veldig vanskelig å håndtere fra et strategisk perspektiv.

Samtidig peker Myklebust på lyspunkter for Shearwater i fremtiden, men tydeliggjør at næringen er avhengige av samarbeid med alle interessegrupper, inklusive kunder og banker for å lykkes.

– Vi forventer at 2020 og inn i 2021 vil bli krevende og vi vet at det vil måtte tas tøffe beslutninger i tiden som kommer. Vi er samtidig heldige og har et støttende styre og kommiterte aksjonærer som har tro på det langsiktige markedet og oss som selskap og som er opptatt av at vi rigger oss for å stå igjennom denne krisen på en måte som gjør oss istand til å gripe mulighetene når markedet snur. Men det er klart at dette er en ekstremt utfordrende situasjon og vi er helt avhengige av at aktørene rundt oss jobber sammen med oss i bransjen for å minimere konsekvensene av dette og holde hjulene i gang slik at både kapital og mennesker kan holdes i aktivitet til nytte for samfunnet.