• E: adm@rederiforeningen.no

Strenge grenser til sjøs

Strenge grenser til sjøs 150 150 Bergens Rederiforening

Norge, som er rangert som verdens femte største skipsfartsnasjon målt i verdi, har over 1800 skip som seiler rundt på verdens syv hav.  Av disses skipene er over 40% eid og operert ut fra Norges shippinghovedstad, Bergen. Det betyr at i dagens covid-19 situasjon, er svært mange norske sjøfolk ansatt i Bergenske rederier i en vanskelig situasjon, da det er stor usikkerhet knyttet til havneoperasjoner og mannskapsbytte spesielt.

Nærmere 90 prosent av alle verdens varer forflyttes via havet. Dette er varer vi alle er avhengige av og som vi omgir oss med og konsumerer hver eneste dag; mat, energi, råmaterialer, medisinsk utstyr og alt av varer vi som samfunn er helt avhengig av. For samfunnet og oss alle er det viktig at transportlinjene holdes åpne. Dette sørger for at vi får varer I butikkene og at fabrikkene holdes i gang.

Vanskelig situasjon
Skal våre medlemmer, våre rederier og våre sjøfolk kunne levere og gjøre sin jobb, er det derfor ytret et stort ønske om standardiserte og internasjonale rammer og regler. Norges Rederiforbund jobber ikke bare nasjonalt, men også internasjonal.  De har sendt en henvendelse til det internasjonale rederiforbundet (ICS) og det internasjonale havneforbundet (IAPH) og oppfordrer G20-landene til å handle raskt for å beskytte globale forsyningskjeder fra konsekvensene av Covid-19.

Hos Norges Rederiforbund jobber de nesten døgnet rundt for å få det til å gå rundt innen shipping og offshore, ifølge forhandlingsdirektør, Pål Tangen som uttalte seg tidligere i uke til BA

– Det er hektisk aktivitet, og vi har et stort team som jobber med å løse problemstillinger og gi råd til rederiene. Det viktigste nå er å opprettholde handelen og varestrømmen, samtidig som vi prøver å bidra til at rederiene klarer å løse de planlagte mannskapsskiftene. Men det er rett og slett ikke så lett å få til, sier Tangen. Noe av grunnen til dette, sett bort ifra korona, er at shipping er en veldig stor internasjonal og innviklet business. Det er mange land, myndigheter, havner, ulike arbeidsavtaler og nasjonaliteter involvert.

– Vi samarbeider tett med utenriksdepartementet, og nettsiden vår er ganske tung med informasjon nå, opplyser Tangen, og legger til:

– Mitt inntrykk er at det går fint om bord i skipene, og de fleste rederiene melder tilbake at det er stor innsatsvilje for å få hjulene til å gå rundt. Men det er jo en vanskelig situasjon for alle.

Maritime Bergen har vært ekstra tett på våre medlemmer disse korona-ukene og tilbakemeldingene er at mannskapsskifte er et område hvor det er et sterkt behov for internasjonal enighet. Det hjelper lite om norske myndigheter tillater mannskapsbytte om vi ikke får sjømannen frem til Norge.  Til eksempel har blant annet India stengt sine grenser nå samt Filipinene. Nærmere alle flyselskap har satt store deler av sin flåte på bakken, noe som fører til store utfordringen knyttet til å fly mannskap hjem og på jobb.

Utkilen har 18 skip som transporterer varer på verdens hav. I dag opplever de at det er problemer med mannskapsbytte da veldig mange land har stengt sine grenser. Både nasjonale og lokale regelverk fører til utfordringer.

I realiteten kan vi nå kun bytte nordmenn mot nordmenn, i Norge» sier Nina Walde, Competence Manager i Utkilen.

– Det mannskapet som er om bord får forlenget kontraktene sine, noe som mannskapet foreløpig har vært positive til. Det står ikke på villighet, men folk som allerede har vært om bord i ukesvis, står i fare for å bli utslitt etter enda flere uker, og måneder på jobb.

Hva gjør vi?
Maritime Bergen inviterer i samarbeid med Bergen Maritime Personellforum til webinar om problemstillingene knyttet til mannskapsskifte.

Når: Tirsdag 31. mars, klokken 14:00-16:00.
Hvor: Teams

Du er velkommen til å delta og vi ber deg legge inn din mailadresse gjennom følgende link