• E: adm@rederiforeningen.no

Prisbelønt design – Smittevern, planlegging og anbudsprosesser

Prisbelønt design – Smittevern, planlegging og anbudsprosesser 150 150 Bergens Rederiforening

Maritime Bergen har tatt seg en nettprat med viseadm.dir. Lars Endre Gimmestad i Brødrene Aa, for å høre hvordan den nyskapende vestlandsbedriften som står bak skipene «Vision of the fjords» og «Future of the fjords» jobber seg gjennom koronakrisen.

Som industribedrift har de aller fleste av Brødrenes Aas medarbeidere arbeidsoppgaver som krever fysisk oppmøte på arbeidsplassen. De har dog innført en praksis hvor hjemmekontor er prioritert arbeidssted for de som har mulighet for dette, men det er ikke et absolutt et krav. Enkelte vil feks ha behov for å utføre oppgaver på verftet i kombinasjon med kontorarbeid.  Lars Endre Gimmestad, viseadm.dir. hos Brødrene Aa, poengterer at smittevern blir tatt på aller største alvor, og det å holde medarbeiderne friske er førsteprioritet.

Brødrene Aa er verdensledende innen bygging av hurtigbåter laget av karbonfiberkompositter. Selskapet har to verftsanlegg i Norge. Hovedverftet ligger i Hyen der størstedelen av nybyggsaktiviteten foregår. I tillegg har Brødrene Aa et verft i Eikefjord som hovedsakelig driver service- og vedlikeholdsaktivitet. Samlet sysselsetter selskapet nærmere 200 ansatte, som heldigvis alle fortsatt er i arbeid. Selskapet er banebrytende i bruken av komposittmaterialer til hurtigbåtapplikasjoner, og vant Norwegian Tech Award med sin vakre Future of the fjords i 2018.

Covid -19 og drift
Brødrene Aa har både kinesiske eiere og samarbeidspartnere, og gjennom disse ble man relativt tidlig klar over farene og konsekvensene knyttet til Korona.  Allerede i februar kom en medarbeider hjem fra Kina som umiddelbart, og frivillig gikk i hjemmekarantene i 14 dager. Verftet var også tidlig ute med å sette ned et eget beredskapsutvalg som har fulgt situasjonen tett og implementert ulike interne tiltak fortløpende.

Brødrene Aa har delt informasjon via allmøter, blant annet i verftshallen, de har holdt utvidede ledermøter og har benyttet e-post og intranett hyppig for holde ansatte informert om situasjonen. Generelt opplever Lars Endre at de ansatte tar situasjonen med fatning, er flinke til å tenke på smittevernet, samtidig som de fokuserer på å holde produksjonen gående.

Foreløpig går produksjonen som normalt, selv om det er en del utenlandske medarbeidere som må gjennom karantene. Dette vil trolig påvirke produksjonskapasiteten på sikt, men foreløpig er det ikke konstatert forsinkelse i pågående prosjekt.

Pågående og nye prosjekt

 Stat og kommune kan stimulere norsk økonomi ved å holde trykket opp på anbudsprosesser.

Foto: Brødrene Aa

Foto: Brødrene Aa

Arbeid med nye prosjekt og salgsaktivitet pågår som normalt. Gimmestad mener dette i hovedsak skyldes to forhold. For det første har anskaffelse og bygging av en hurtigbåt et lengre tidsperspektiv. Fra kontrakt til levering tar det i beste fall minst ett år, og ofte lenger. Aktører i denne bransjen tenker langsiktig, og Gimmestad ser, som mange andre at verftet må legge grunnlag for drift også etter korona. Det andre forholdet knyter seg til Brødrene Aas innenlandske hurtigbåtmarked de kommende årene. De står nå på terskelen til en periode med flere store offentlige anbud som skal ut. Blant annet Vestland, Trøndelag, osv. Brødrene Aa ser det som svært viktig at myndighetene, ved stat og fylkeskommuner, holder oppe trykket når på dette og går videre med sine anbudsprosesser. Dette vil være viktig stimuli i økonomien fremover, og bidra til å holde blant annet verft, men også den generelle maritime leverandørindustrien i gang.

Verftet har så langt ikke permittert noen medarbeidere, men situasjonen blir stadig monitorert og vurdert. Den største bekymringen er først og fremst smitte innad i egen organisasjon. På en annenplass kommer tanken om risiko knyttet til vareleveranser.

Tiltakspakker og veien videre
Gimmestad ønsker at Maritime Bergen skal holde trykket oppe når det kommer til mulig påvirkning knyttet til offentlig innkjøp i tiden som kommer. I tillegg vil alle tiltak som kan styrke bedrifters likviditet gagne aktører som Brødrene Aa.

Som også flere andre av våre medlemmer poengterer er et fungerende transportapparat essensielt for å fortsatt kunne frakte varer og gods inn og ut av landet.

Lars Endre poengterer at det i denne tiden er viktig å fokusere på to ting. Bedrifter som har mulighet til det må holde oppe aktiviteten for å at Norge fortsatt skal gå rundt, både med tanke på vår felles økonomi, og enkeltpersoner som får beholde jobbene sine. Samtidig er det viktig å vise at bedriftene følger smittevernregler som er satt og ikke fremstår som uansvarlig.

I en tung tid hvor mange bedrifter stenger ned og det offentlige må ta en høy regning for redusert aktivitet og permitteringer og oppsigelser, er det positivt at Brødrene Aa klarer å opprettholde en noenlunde normal aktivitet. Vi gleder oss over at de klarer å fokusere på pågående prosjekt som planlagt før korona, og samtidig jobber for å sikre fortsatt driftsgrunnlag i tiden etter korona.

Maritime Bergen heier frem de som klarer å holde hodet over vannet og samtidig ta et viktig samfunnsansvar i form av å følge smittevernesreglene!