• E: adm@rederiforeningen.no

Norsk Reiseliv – en næring i hardt vær

Norsk Reiseliv – en næring i hardt vær 150 150 Bergens Rederiforening
Konsekvensene for norsk reiseliv i forbindelse med Coronaviruset er enorme. Hver dag hører vi om bedrifter som sliter og trues av konkurs. Med stengte grenser, flyplasser og havner er det også krevende tider for cruiseselskapene som hvert år frakter tusenvis av turister til Norge og Bergen.

Viking Cruise

Viking Cruises er et norskeid og anerkjent cruiseselskap som store deler av året seiler turister langs Norges vakre kyst og med lengre stopp i ulike havner.

Viking, tok som første cruiserederi i verden, en vanskelig, men ifølge dem en korrekt beslutning, allerede 11. mars om å innstille alle cruise frem til 1. mai.

Med de strenge restriksjonene som kom dagen etter fra myndighetene, gav dette dem litt spillerom til å få gjestene hjem før tiltakene som stengte flyplasser og havner trådte i kraft.

– Den største prioriteringen i denne krisen nå er å ta vare på de 10. 000 ansatte, både til sjøs og på land sier Nicolai Skogland, Director Port Operations i Viking Cruises i en kommentar.

De jobber nå målrettet med å finne løsninger for å ivareta de ansatte. Mange kommer fra land uten et godt sikkerhetsnett og Viking Cruises ser det som sin fremste oppgave å ta vare på dem. Per i dag er ingen blitt permittert.

I henhold til Viking Cruises beregninger for 2020, skulle deres cruisetrafikk til Norge bidra med over 400 millioner kroner i direkte verdiskapning. Bidraget som oversettes direkte til sysselsetting langs hele norskekysten.

– Man vet ikke, og det er umulig å spå, når skipene er tilbake i normal drift og hvor stort dette bidraget blir i år, men Viking Cruises holder maskineriet i gang for å være klar når det er grønt lys for normal drift igjen, fortsetter Skogland

Nicolai Skogstad forteller at de gjør vurderinger fortløpende i tråd med myndighetene sine anbefalinger. Som det eneste internasjonale cruiseselskapet med norsk flagg følger de situasjonen i Norge tett.

Vi konstaterer at norske myndigheter har iverksatt innledende tiltak rettet mot reiselivsbransjen, som blir rammet ekstra hardt av denne krisen, og håper ytterligere tiltak blir innført i takt med hva som kreves ut ifra hvordan situasjonen utvikler seg.

Bergen kommune Bergen kommune innførte strenge tiltak allerede 12 mars, hvor de oppga at ingen cruiseturister får komme i land.

– Dette gjør vi som et av mange tiltak for å både begrense trengsel i byen, for å redusere mulighet for Corona smitte, og for at gjester som kommer, ikke skal risikere å bli smittet ved et besøk hos oss, sa kommunaldirektør Robert Rastad.

– Når det gjelder vår aktivitet i Norge er våre tanker hos alle reiselivsansatte både langs norskekysten og indre strøk som nå er inne i en meget utfordrende periode avslutter Skogland.

I et eget videoinnlegg 11.mars opplyste Torstein Hagen nå om at alle som har bestilt tur frem til 1.mai enten kan få pengene refundert, eller bestille ny tur med Viking med rabatt på et senere tidspunkt.

 

 

VISIT BERGEN

Administrerende Direktør Anders Nyland i Visit Bergen representerer reiselivslaget i Vestland Fylke og er tydelig i sin kommunikasjon

– Vi trenger ikke lån fra myndighetene. Vi trenger likviditet til å dekke faste kostnader og driftsmidler til å holde hjulene i gang.

Samtidig registrerer han at cruiserederiene har utsatt sine seilinger.

– Jeg håper når mai og juni kommer, og turistene er tilbake, at det fortsatt finnes butikker og restauranter som er åpne. Basert på dagens situasjon frykter jeg dessverre det verste.