• E: adm@rederiforeningen.no

Rekordhøy deltagelse på årets maritime møteplass

Rekordhøy deltagelse på årets maritime møteplass 2560 1706 Bergens Rederiforening

Daglig leder i Maritime Bergen, Siv Remøy-Vangen og daglig leder i Bergens rederiforening, Trygve Nøkleby ønsket det rekordstore publikummet velkommen til årets Leadership-konferanse i Terminus Hall
Foto: Skodvin / NHH

Med rekordmange påmeldt var det duket til fullspekket sal da Bergens Rederiforening, Norges Handelshøyskole NHH og Maritime Bergen inviterte til Shipping konferansen Leadership.

Inspirert av dagens tema, Back to The Future, oppfordret daglig leder i BR og MB, Trygve Nøkleby  og Siv Remøy-Vangen deltagerne til å ta et skritt tilbake og reflektere over hvor vi er, hva vi kan og hvilke teknologi og løsninger vi har tilgjengelig i dag for så å sette seil inn i fremtiden.

Nytt av året var at hele konferansen ble gjennomført på engelsk og under kyndig ledelse av den prominente redaktøren i Tradewinds, Julian Bray som var dagens konferansier.

Rektor ved Norges Handelshøyskole, Øystein Thøgersen fikk æren av å holde dagens første innlegg. Foto: Skodvin / NHH

Et dystert geo-politisk landskap

Rektor Norges Handelshøyskole (NHH), Øystein Thøgersen satte scenen med dagens første innlegg. Som ventet er det de sorte svanene som preger analysen. Han trakk frem kjente temaer som pandemien og krigen i Ukraina, men også usikkerheten knyttet til handelskrigen og maktkampen mellom to giganter – USA og Kina.

Thøgersens dystre verdensbilde ble forsterket da sjef sjø fra Sjøforsvaret, Rune Andersen kom med en oppdatering fra marinen og forsvaret om dagens trusselbilde. I dette beklaget han seg til fremtidige generasjoner som arver flere bekymringer enn vår generasjon.

– Vi etterlater dere med flere og større bekymringer enn vi har hatt i årene som har vært – både med klimakrise og krig. Vi er inne i en ny syklus, sa Andersen.

Han uttrykte også et sterkt ønske om å fortsette det gode samarbeidet som forsvaret har med det private næringslivet.

– I den trusselsituasjonen vi står i, vil det gode samarbeidet med det private næringslivet bli viktigere enn noen gang, avsluttet Andersen.

Sjef sjø i Sjøforsvaret, Rune Andersen oppdaterte tilhørerne på dagens trusselsituasjon. Foto: Skodvin / NHH

Alliansenes tiår

Forsker og NRK-ekspert, Sofie Høgestøl gikk deretter på scenen og dro parallellene tilbake til inngangen av 2020.

-Dette tiåret ble av mange omtalte som mulighetenes tiår og en tid for handling. I stedet kan vi se tilbake på to år der krise etter krise har preget hverdagen, sa Haugestøl

Haugestøl trakk frem at en ser tendenser til at «the bad guys» samarbeider mer og mer. Dette støttet hun oppunder ved å vise til hvordan det geo-politiske maktsenteret har endret seg fra å ha én supermakt som ivaretar verdensordenen til å ha flere mindre maktsentre som konkurrerer. Hun understreket at samarbeid og allianser på tvers av nasjoner vil spille en større og viktigere rolle enn noen gang. Hun mente også at sanksjoner vil bli en viktig del av dette – noe som ble svært synlig etter at Finland og Sverige søkte om medlemskap i NATO.

– Det blir viktigere og viktigere å være aktivt med i allianser fremover. Det vil også føre med seg lengre perioder med sanksjoner, slik som vi har sett fra de europeiske landene ovenfor Russland i de siste månedene. Jeg tror at det vil være viktig at næringslivet tar høyde for dette fremover, avsluttet Haugestøl.

NRK-ekspert og forsker, Sofie Haugstøl tegnet opp et mørkt bilde av de harde realiteter i dagens geo-politiske situasjon. Foto: Skodvin / NHH

Står sterkere denne gangen

Christian Lie, sjefsøkonom og strateg fra Formue fulgte etter Haugestøl på scenen og startet sitt innlegg med å uttrykke at han har aldri vært så bekymret som han er nå.

-Avhengig av hvordan man definerer det, så kan vi si at EU er inne i en slags resesjon, sa Lie.

Han trakk imidlertid frem at den globale økonomien står sterkere nå enn før finanskrisen – et poeng som også Thøgersen trakk frem i dagens første innlegg.

CEO i Norges Rederiforbund, Harald Solberg dro første modul i havn. Han trakk frem at selv om det generelt går bra for medlemsrederiene, så er det også mye bekymringsfullt som skjer

-I fjor stod jeg her på denne scenen og var veldig positiv, men i år har jeg langt flere bekymringer. Fremover trengs det stabile og forutsigbare rammevilkår for videre vekst og ikke minst skal vår næring lykkes med å dekarbonisere flåten, sa Solberg.

CEO i Norges Rederiforbund, Harald Solberg hadde langt dystrere utsikter i år enn ved fjordårets konferanse. Her sammen med Øystein Thøgersen (t.v.) og Tom Kleppestø (t.h.). Foto: Skodvin / NHH

Back to basics

Etter en pause med god nettverksbygging var det duket til en ny sesjon. Denne gangen var det våre grønne ambisjoner som var temaet. Til å starte ballet hadde vi ingen ringere enn professor Roar Ådland. Han startet innlegget med å trekke paralleller til dagens pressede energimarked.

-Det er viktigere å ha tilgang til energi, som igjen er viktigere enn kosten på energi, som igjen er viktigere enn å kutte utslippene våre, sa Aadland

Han bygde videre på dette ved å si at fremover vil det være viktigere å plukke de lavthengene fruktene og kutte utslipp der en kan.

-Vi må gå back to basics. Skipsfart kan utnytte energikilder og drivstoff som ingen andre kan bruke. Vi kan bruke vind direkte og vi har mulighet til å ha både tunge og pallskrevende drivstoff- og motorløsninger om bord på skipene, sa Aadland

Han avsluttet med å understreke at energieffektivisering vil være vesentlig.

Vi kan kutte 20% av klimagassutslippene bare ved å optimalisere driften og energieffektiviseringen av skipene, sa Aadland.

Foto: Skodvin / NHH

For godt til å være sant?

Etter lunsjpausen var det duket for et litt mer kontroversielt tema. Kjernekraft. Kan moderne kjernekraftsteknologi være en del av løsningen for skipsfart, eller høres det rett og slett for godt ut til å være sant?

Jonny Hesthammer fra Norsk Kjernekraft satte agendaen for sesjonen.

-Vi gikk ikke fra steinalderen til jernalderen fordi vi gikk tom for stein. Tilgang på energi er vesentlig for å opprettholde levestandarden vår og kjernekraft kan gi et viktig bidrag til energiproduksjonen fremover uten å øke klimagassutslippene, sa Hesthammer.

Jonny Hesthammer pisket opp stemningen under sitt innlegg om kjernekraft.
Foto: Skodvin / NHH

Han fortsatte med å trekke frem at moderne kjernekraft er tryggere enn mange andre former for energiproduksjon, inkludert vannkraft.

Professor ved NTNU, Jan Emblemsvåg støttet oppunder innlegget til Hesthammer ved å gå nærmere inn på de tekniske sidene av moderne saltsmeltreaktorer.

-Slike saltsmeltereaktorer har minimal risiko for ulykker og har et enormt potensial for skipsfart. Vi har nå satt i gang det første av tre forskningsprosjekt på slike reaktorer om bord i kommersielle fartøy. Her har vi med oss rederier i prosjektet og vi bruker ekte operasjonsdata og ekte skip i casene våre, sa Emblemsvåg.

Må spille på flere hester

Programmet ble avsluttet med en paneldiskusjon der rederiene Grieg, Odfjell, Dof og GC Rieber var representert i panelet sammen med ordstyrer Julian Bray.

Den nye CEO-en i Odfjell, Harald Fotland trakk frem noen av bekymringene han hadde for det kommende året.

«Selv om vi har et rekordgodt resultat og selskapet går godt, så er vi bekymret for hvilke utslag sanksjoner fra USA mot Kina kan få. Dette vil garantert påvirke næringen vår i stor grad, sa Fotland.»

Konferansier, Julian Bray (t.v.) i panelsamtale med Paul Christian Rieber, Harald Fotland, Ragnhild Fresvik og Mons Aase under dagens konferanse. Foto: Krysta Alexa Singh / Maritime Bergen

CEO i Dof Group, Mons Aase trakk frem at han forventet at en økning i aktivitet innen olje og gass i tiden som kommer.

«Jeg tror at vi kan forvente å se et økende energibehov og da kommer mer og mer kapital til å bli styrt inn mot olje- og gassindustrien, sa Aase».

Født optimistisk!

Panelet diskuterte også utsiktene for å øke takten på dekarboriseringen av skipsfarten fremover. CIO i Grieg Maturitas, Ragnhild Fresvik understreket at det vil bli viktig å følge flere spor i jakten på de grønne løsningene. Hun var optimistisk for utsiktene.

«Jeg er en født optimist. Jeg mener det er viktig at vi fristiller oss fra de enten-eller diskusjonene vi ser mange steder om hvilke energibærere vi skal satse på fremover. Vi må utnytte Norge som det laboratoriumet det kan være for nye grønne løsninger og satse på flere parallelle utviklingsløp samtidig, oppfordret Fresvik.»

Fresvik sitt innspill fikk støtte av Paul Christian Rieber.

«Vi må spre både innsatsen og risikoen vår – vi kan ikke legge alle eggene i én kurv. Her må vi tørre å spille på flere hester samtidig, sa Rieber.

Oppfordret til samarbeid og handling

Nestleder i styret til Bergens Rederiforening, Matt Duke fikk æren av å oppsummere dagen fra scenen og han hadde to viktige hovedbudskap som deltagerne fikk med seg på veien hjem og ut i det pøsende bergensværet.

Matt Duke fikk æren av å oppsummere og runde av dagens konferanse. Foto: Krysta Alexa Singh / Maritime Bergen

«I den tiden vi står i nå vil samarbeid være viktigere enn noen gang. Vi må gå sammen og snu alle steiner i jakten på løsningene for en grønnere skipsfart. Hvis jeg kan komme med et ønske så er det at dere tar med dere inspirasjonen og kunnskapen fra dagen i dag tilbake til kontorene og selskapene deres. Ta initiativ og ta lederskap, avsluttet Duke.

 

På veiene av alle Bergens Rederiforening, Norges Handelshøyskole og Maritime Bergen vil vi takke alle de som deltok på konferansen og alle de som bidro på scenen for en fantastisk inspirerende dag.