• E: adm@rederiforeningen.no

Regjeringens krisepakke: viktige tiltak for maritim næring

Regjeringens krisepakke: viktige tiltak for maritim næring 150 150 Bergens Rederiforening
Regjeringen presenterte fredag 13. mars sin økonomiske krisepakke for å holde hjulene i gang i norsk økonomi. Krisepakken med et omfang på 6,5 mrd. kroner har viktige tiltak som vil bidra til at maritime bedrifter kommer velberget gjennom krisen.

– Vi vil berømme regjeringen for å handle raskt i denne krisesituasjonen. Dette er et viktig og riktig første bidrag til å trygge maritime arbeidsplasser. Vi forventer likevel at krisen raskt vil bre om seg og vil kreve ytterligere tiltak i dagene og ukene som kommer.

På en pressekonferanse i ettermiddag la regjeringen frem en rekke strakstiltak som skal bidra til at norsk næringsliv kommer seg gjennom koronaviruskrisen. Dette kom i tillegg til at Norges Bank kutter styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til én prosent. Tiltakene skal bidra til å unngå oppsigelser og konkurser i norske bedrifter. Mange av tiltakene kommer maritime bedrifter til unnsetning.

 • De nye grepene er blant annet:
  Utsatt frist for forskuddsskatten: Personlige næringsdrivende som skal betale første termin av forskuddsskatten 15. mars, får utsatt frist for innbetaling til 1. mai.
 • Permitteringsreglene endres: Perioden arbeidsgiver betaler kuttes fra 15 til to dager. Regjeringen tar med andre ord en større del av regningen.
  Reglene for karensdager blir endret. Vanligvis er det tre karensdager mellom permitteringstiden og dagpengetiden, men de blir nå fjernet.
 • Endring i skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd i 2020, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år. Det vil hjelpe bedrifter som i dag er rammet av at inntekter bortfaller,
 • Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som rammes av virusutbruddet, gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene.
 • Økt bevilgning av skjønnsmidler til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet.

Tiltakene skal behandles i Stortingets finanskomité på mandag 16. mars, og det forventes rask behandling av krisepakken. Regjeringen ser også på ytterligere tiltak, som vil fremmes i en neste fase. Blant annet skal man sikre bedre likviditet i næringslivet. Dette tar regjeringen stilling til i løpet av kort tid. Det understrekes at tiltakene skal være midlertidige.

Maritime Bergen sammen med Maritimt Forum vil be regjeringen se på følgende tiltak i neste fase:

 • Regjeringen bør vurdere å kutte selskapsskatt, MVA og arbeidsgiveravgift.
 • Nye lovreguleringer eller vedtak som øker bedriftenes kostnader må settes på hold.
 • Norskeide bedrifter som har gått med underskudd de siste årene, må på samme måte som de som har gått med overskudd, få lempinger/tilpasninger i formueskatten.
 • Norske havner må få felles, nasjonale føringer på hvordan man skal forholde seg til skipsanløp.
 • Øke kredittrammene til GIEK, med et utvidet mandat for små og mellomstore bedrifter.
 • Næringslivet må tas med på råd før tiltak lanseres for å sikre at tiltakene som iverksettes er målrettede.