• E: adm@rederiforeningen.no

Historisk enighet på Stortinget om krisepakker

Historisk enighet på Stortinget om krisepakker 150 150 Bergens Rederiforening

Regjeringen presenterte søndag 15. mars og mandag 16 mars oppdatert økonomiske krisepakker. Begge tiltakene viser alvoret i situasjonen for Norge og hvor langt et samlet Storting er villige til å gå for å holde hjulene i gang i norsk økonomi.

– Vi vil igjen berømme regjeringen og et samlet Stortinget for å vise villighet til å legge partipolitiske meninger til side og handle raskt. Første tiltakspakke var begynnelsen, hvor gårsdagens og dagens pakker viser hvor langt myndighetene er villige til å gå for ikke å lamme det norske samfunnet slik vi kjenner det.

Regjeringen forslår låneordning

På en pressekonferanse søndag 15 mars presenterte Statsminister Erna Solberg og Finansminister Jan-Tore Sanner to økonomiske forslag som skal lette likviditetskrisen for bedrifter. Rammen er på til sammen 100 milliarder kroner.

1. Regjeringen vil etablere en statlig lånegaranti rettet mot nye banklån for små og mellomstore bedrifter som risikerer rap som følge av den ekstraordinære situasjonen. Rammen for dette tiltaket er på 50 milliarder

2. Regjeringen foreslår å gjenopprette statens obligasjonsfond. Fondet skal forvaltes av Folketrygdfondet og ha en ramme på 50 milliarder. Hensikten med fondet er å gi økt likviditet og kapitaltilgang i obligasjonsmarkedet, og vil være et tiltak for de største bedriftene.

– Koronaviruset sammen med oljeprisfallet rammer det norske og det maritime næringslivet hardt, og bedriftene har et behov for bred og omfattende støtte fra myndighetene. Det er derfor svært gledelig å se en omforent regjering og opposisjon som virker villig til å gjøre hva som trengs. Vi frykter imidlertid at dette ikke er nok, og vil fortsette å gi innspill basert på tilbakemeldinger fra våre medlemsbedrifter, sier daglig leder Siv Remøy-Vangen i Maritime Bergen

Permittert får full lønn i 20 dager

Det har hersket stor debatt siden sist ukes presentasjon av permitteringspakken. Flere har argumentert at regjeringen må ta en større andel av kostnadene knyttet til permittering og karantener.
Etter forhandlinger hele helgen var det derfor gledelig å se et omforent Storting presentere en oppdaterte permitteringspakke. Et av tiltakene er at permitterte får full lønn i 20 dager, mot tidligere 15 dager, hvor staten dekker fra dag 3 til dag 20. Forslaget vil tre i kraft umiddelbart.

Det blir også utvidet og gitt mer til omsorgspenger, for de som er hjemme med barn.

Samarbeid for felles mål

Maritime Bergen er godt fornøyd med de tiltakene som er presentert over de siste dagene. Vi er også godt fornøyd med å se et samlet Storting som viser lederskap i en kritisk fase for norske bedrifter og det norske folk.

– Vi opplever åpenhet i dialog og i prosessen, hvor næringslivet er invitert inn i dialogen. Vi ser stor grad til vilje for å finne konkrete tiltak som skal og vil kunne bidra, sier daglig leder Siv Remøy-Vangen i Maritime Bergen

Regjeringen ser også på ytterligere tiltak, som vil fremmes i en neste fase. Blant annet skal man sikre bedre likviditet i næringslivet. Dette tar regjeringen stilling til i løpet av kort tid.

-Tilgangen og behovet for kapital fremover er prekært. Og selv om overnevnte tiltak er positivt, ser vi frem til ytterligere tiltak som sikrer likviditeten i bedriftene fremover, indikasjoner som også kom fra Statsministeren i går, sier daglig leder i Maritime Bergen

Maritime Bergen vil invitere medlemsbedrifter om å komme med ytterlige innspill til tiltak i tillegg til tiltak vi allerede har spilt inn:

• Vurdere å kutte selskapsskatt, MVA og arbeidsgiveravgift.
• Nye lovreguleringer eller vedtak som øker bedriftenes kostnader må settes på hold.
• Norskeide bedrifter som har gått med underskudd de siste årene, må på samme måte som de som har gått med overskudd, få lempinger/tilpasninger i formueskatten.
• Norske havner må få felles, nasjonale føringer på hvordan man skal forholde seg til skipsanløp.
• Øke kredittrammene til GIEK, med et utvidet mandat for små og mellomstore bedrifter.
• Næringslivet må tas med på råd før tiltak lanseres for å sikre at tiltakene som iverksettes er målrettede.