• E: adm@rederiforeningen.no

Oppfordrer også andre til å donere utstyr

Oppfordrer også andre til å donere utstyr 150 150 Bergens Rederiforening

Framo er som de fleste andre bedrifter preget av den spesielle situasjonen vi befinner oss i.  Bedriften vil både bistå sine ansatte best mulig, men også bidra så langt det lar seg gjøre for resten av samfunnet. Derfor har Framo levert 12.000 engangshansker, samt hundrevis av munnbind, engangsdresser og vernebriller til Helse vest, og oppfordrer tilsvarende bedrifter til å gjøre det samme.   

I Framo er sikkerhet førsteprioritet. Det gjennomgås fortløpende hvordan sikkerheten kan opprettholdes, samtidig som en velfungerende produksjon. Her har ansatte vist seg svært fleksible og positive til å bidra, for at bedriften skal komme gjennom disse tøffe tidene.

Situasjonen for å begrense koronasmitten i Norge forandrer seg fra dag til dag, og dette får i likhet med så mange andre, også konsekvenser for Framo. Bedriften har, i tråd med myndighetenes anbefalinger, stengt ned treningsanlegg og kantiner, økt renholdet kraftig og gjør samtidig det som til enhver tid anses for å være det sikreste og beste for å opprettholde driften.

Framo har opprettet en egen e-postadresse for sine ansatte, hvor de kan stille konkrete spørsmål omkring korona-viruset og retningslinjene som blir lagt i kjølvannet av det.

Situasjonen og tiltak som følger blir fortløpende oppdatert. Per i dag er det bestemt at for å redusere nedetid i produksjonen, begrense smittefaren og øke fleksibiliteten for de ansatte, vil Framos avdelinger på Fusa, Flatøy, Holsnøy og Services tilrettelegge for å jobbe skift. Mellom skiftene skal alle skjermer og operatørpaneler desinfiseres før neste gruppe kommer på jobb, slik at smittefaren minimeres.

Samtidig vil de som har mulighet til å ha hjemmekontor ta dette. Møter flyttes over på Skype og telefon, og besøk skal unngås, med mindre det er forretningskritisk. Hvis de besøkende nylig har vært utenfor Norden, har symptomer eller noen i deres umiddelbare nærhet har fått påvist smitte, så avlyses besøket.

Maritime Bergen fortsetter, fra hjemmekontor, å holde kontakten med bedrifter som Framo, for å se hvordan våre medlemsbedrifter bidrar til å holde Norge i gang, og likevel sikre tryggheten for sine ansatte.