• E: adm@rederiforeningen.no

Business omtrent som normalt

Business omtrent som normalt 150 150 Bergens Rederiforening

Norge har trykket på pauseknappen og vi opplever nå unntakstilstander vi ikke tidligere har hatt i fredstid. Koronautbruddet har snudd opp ned på hverdagen til folk. Noen bedrifter opplever allerede store konsekvenser av virusutbruddet mens andre fortsatt har business bortimot as usual.

Et av firmaene som er så heldig at hverdagen fortsatt er noenlunde normal er Dataloy Systems.  Med sitt hovedkontor i Bergen er de en av verdens ledende selskaper innen avansert teknologi og integrert maritim programvare

Hjemmekontor er ikke uvanlig blant Dataloy sine ansatte og da det torsdag forrige uke ble et krav, var det problemfritt. Dataloy har alle sine systemer og applikasjoner på nett og med servere i Amazon slik at dette ikke hindrer dem i å få jobben gjort. Møter gjennomføres via Slack, Google Hangout og andre flater – til og med lunsjen foregår gjennom ulike sosiale kanaler med diverse pauseaktiviteter i form av spill.

Da vi snakket med Hege Jacobsen, daglig leder i Dataloy, spurte vi om de merker noe allerede nå i forhold til sine kunderelasjoner. Hun forteller at de jobber som vanlig og yter service som normalt til sine kunder over hele verden, men at de merker nedgang på spørsmål rundt support, henvendelser når det gjelder konsulentoppgaver, nye prosjekter samt oppgaver som krever mye avklaringer og samarbeid.  De har ikke stopp i leveranser og siden fokuset på utvikling har økt går dette raskere nå og de har klart å definere tydelige mål og oppgaver for å nå målene. Med gode prosesser for status og testing går dette raskere i dagens situasjon.

«Tonen i e-poster fra kunder og leverandører bærer preg av omsorg for hverandre i denne spesielle tiden.»

Når det gjelder myndighetenes krav og tiltak med tanke på permitteringer o.l er ikke dette noe Dataloy vurderer per dags dato. Hege Jacobsen peker videre på skattefunn og behandlingstiden der: «Dersom myndighetene hadde fått til en rask behandling av Skattefunn-søknader som skal inn 1. mai, og man får grønt lys på nye søknader, vil bedrifter som oss få en trygghet på videre investeringer.»

«Det er ingen tvil om at dette er en tid med stor usikkerhet. Ingen vet helt hva fremtiden inneholder for noen av oss, vi øver på sosial distansering og selvisolerer oss.» sier Hege Jacobsen fra sitt hjemmekontor.

I Dataloy fokuserer de på mulighetene og føler seg trygge på å at ved å holde sammen og støtte hverandre, kommer vi ut av dette sterkere enn før.