• E: adm@rederiforeningen.no

CCB – ZEG – CCS & Covid19

CCB – ZEG – CCS & Covid19 150 150 Bergens Rederiforening
Konsernet med hovedkontor i Ågotnes i Fjell kommune, har flere selskap på flere lokasjoner langs kysten i Norge, samt i Las Palmas på Gran Canaria. Mange kunne i dag lese gladnyheten hvor CCBs samarbeidspartner ZEG Power AS har gjennomført sin første emisjon. Siden det er sol i Bergen og fredag øsker vi å avslutte en spesiell uke med en glad sak. Vi har derfor snakket med Markedssjef Arve Aarvik og Administrerende Direktør Øyvind Langedal.

ZEG Power og CCB

ZEG Power og CCB ble enige om å innlede et samarbeid i september i fjor, for utredning av felles muligheter knyttet til storstilt hydrogenproduksjon av norsk gass på lokasjonen Naturgassparken ved Kollsnes. Det skal skje med banebrytende norsk teknologi med innebygd karbonfangs, rett ved det planlagte CO2 deponiet «Northern Lights.

– Konvertering av naturgass til ren hydrogen er en betydelig industriell mulighet. Som selskap ser vi for oss ytterligere deltagelse og etablering der vi sikrer helhetlig verdikjede rundt hydrogenproduksjon og karbonfangst, mottak, lagring samt returhåndtering ved slik produksjon. Dette er i samsvar med CCBs strategi for å bidra til å redusere klimagassutslipp, sier Langedal.

– Vi har jobbet lenge sammen med ZEG Power som nå har gått ut med pressemelding om fullført emisjon hvor utslippsfri hydrogen produksjon på vår lokasjon skal etableres. Vi har benevnt området, som inkluderer flere selskap og områder i Næringsparken på Kollsnes, som CCB Energy Park. Her ønsker vi velkomne nye aktører, men vi jobber også konkret med etableringer som vil være svært positive med tanke på det grønne skiftet. Vi er langsiktig på dette og har en strategi og plan om å skape et av de meste interessante industriområdene med tanke på nullutslipp og fremtidig miljøvennlig aktivitet. Det er også viktig for CCB å opprette nye forretningsområder for å stå styrket i et fremtidig marked i stadig endring, fortsetter Langedal.

Anlegget skal i henhold til plan stå ferdig ved årsslutt 2021 og vil i første omgang produsere 700kg hydrogen per dag. Innen 2024 er estimert produksjon 14 tonn i døgnet og vil med det bli en stor leverandør av hydrogen når det er i drift.

Northern Lights er et selvsending prosjekt bestående av Equinor, Shell og Total som jobber frem etablering av CCS anlegg (carbon – capture and storage) på et av CCbs eiendom. En eiendom CCB eier sammen med Øygarden kommune. Full pressemelding kan leses her.

Coast Center Base & Covid19

CCB har omfattende erfaring og kompetanse innenfor leveranser og tjeners knyttet til hav, industri, energi, olje og gassindustrien samt maritim sektor. De opplever ennå god aktivitet, men monitorerer markedet nøye og er forberedt på at bilde kan endres raskt, ikke bare på grunn av Korona viruset, men primært på grunn av den lave oljeprisen og tore valuta svingninger.

– Vi har etablert hjemmekontor for det personellet som har mulighet til dette. Vi har også innført en rekke tiltak som alle har det til felles at en skal begrense virusspredning. Møter gjennomføres digitalt, kantine og møteplasser er avviklet, reiser utføres ikke så lenge de ikke er kritisk viktig for driften, sier Langedal.

– Som forsyningsbase ivaretar vi viktige samfunnsfunksjoner, og vi vil uansett varighet opprettholde et minimum aktivitetsnivå. Om dette blir langvarig vil vi helt klart måtte tilpasse oss ved å justere ned kapasitet og tilgjengelighet på ressurser fortsetter Langedal.

Kundeforholdet og kundeopplevelsen er viktig i tiden de står ovenfor og både Langeland og Aarvik kan fortelle om lange dager og utallige møter på teams.

– Vi gjør det vi kan for at våre kunder skal oppleve å få utført sine oppgaver hos oss. Vi tilstreber kontakt via digitale plattformer og gjennomfører de operasjonelle oppgaver med stor fokus på å begrense virusspredning.

Selv om CCB går helgen i møte med sol og gode nyheter er de spente på utviklingen de neste ukene. En følelser vi i Maritime Bergen også kjenner på.