• E: adm@rederiforeningen.no

EUs svar på Koronaviruset

EUs svar på Koronaviruset 150 150 Bergens Rederiforening

I 2020 er de europeiske landene på en eller annen måte knyttet til hverandre gjennom EU. Når vi nå har en pandemi som strekker seg gjennom Europa, påvirker dette derfor samtlige land. Hvordan bidrar bindeleddet EU til et internasjonalt samarbeid, gjør de nok?

Koronaviruset herjer globalt og det gjør at samfunnets strukturer og prosesser utfordres på en måte som vi ikke har sett siden 2. verdenskrig.

For en halvannen uke siden gjorde de norske myndighetene inngripende tiltak for å kontrollere smitten. Vi gjør vår jobb gjennom en nasjonal dugnad, men alle land må bidra for at verdenssamfunnet raskest mulig skal komme seg tilbake til hektene.

Som overnasjonal myndighet har EU en sentral rolle i kampen mot Korona og EU var tidlig ute med å iverksette tiltak og sette en standard ovenfor medlemslandene. I følge abcnyheter var det bred enighet om betydningen av samarbeid på tvers av landegrenser, under EU-toppmøte forrige uke.

Blant tiltakene var blant annet å stenge grensene i alle Schengen-land. Tiltaket har som hensikt å beskytte borgere innenfor unionen, stoppe spredningen av viruset og bevare helsevesenet, står det i E24. Samtidig øket EU støtte til forskere som jobber for å utvikle en vaksine. Shifter skriver blant annet at EU har satt av 164 millioner euro til bedrifter og tiltak innenfor helsesektoren for å redusere Korona-spredning.

Myndighetenes førsteprioritet er å hindre smitte, med mål om å spare liv. Det betyr at plasser der flere personer er samlet samtidig, stenges ned. Det gjør at produksjon ikke går som det skal og etterspørselen for varer og tjenester er lav. Næringslivet sliter og EU tilstreber insentiver for å redde økonomien.

Abcnyheter skriver at EU-presidenten Charles Michel, gjør forsamlingen oppmerksom på at de vil øke budsjettet og iverksette en rekke tiltak for å redusere de negative økonomiske konsekvensene. Spesielt med tanke på små og mellomstore næringsdrivende. EU varsler at de er villige til å investere 37 milliarder euro i markedet, ifølge Finansavisen. De ønsker å være så fleksible som mulig på europeisknivå for å minske konsekvensene. Selv endrer ikke Den Europeiske Sentralbanken styringsrenten, men velger å gi kvantitative lettelser ved å kjøpe flere statlige og private verdipapirer. Samtidig øker de tilgangen på billige lån til bankene NHO.

Norge og EU
Norge er som vi vet ikke medlem av EU, kun EØS. Dette har vist seg å gi utfordringer for vårt samarbeid. For samtidig som samarbeid mellom EU-land er i fokus, omtalte NRK i forrige uke at Norge ikke får importert smittevernutstyr på grunn av restriksjoner fra EU. Det gir følgelig store konsekvenser for oss. I ettertid har restriksjonene blitt endret, og utstyret har blitt fraktet inn. I en global krisetid er synd at slike restriksjoner hindrer frakt av nødvendig utstyr for helsearbeidere. Samtidig gir det også lyspunkt når slike utfordringer blir løst.


Om tiltakene som EU iverksetter er gode og effektive nok, vet vi ikke enda. Det vil tiden vise. I mellomtiden må derimot hver og en lytte til beskjeder fra myndighetene og stole på at våre folkevalgte gjør de de makter for å begrene skadene fra viruset.