• E: adm@rederiforeningen.no

Krevende farvann

Krevende farvann 150 150 Bergens Rederiforening

GC Rieber Shipping har en lang og stolt historie bak seg, og jobber blant annet med offshore operasjoner i ofte svært krevende farvann. Nå er det mer enn bølger og is som gjør deres daglige drift utfordrende.

GC Rieber Shipping gjør sine tiltak i dagens situasjon som er preget av store omveltninger, innskrenkninger, karantener og nedskjæringer. Her får vi mer innsikt i hvordan de opprettholder sin drift, samtidig som de tar hensyn til ansatte og kunder, i disse spesielle tider.

Rederiet holder seg til enhver tid oppdatert på gjeldende regler da de ulike havnene/landende opererer med ulike kriterier for rapportering og mottak av skip med smittede. I tillegg endres disse kravene fortløpende etter hvordan situasjonen utvikler seg. GC Rieber Shipping vurderer dette «case by case», men følger altså kontinuerlig med på kravene til de ulike havnene som anløpes av deres skip. I dette arbeidet er Wilhelmsen Ships Services sitt Global Port Restrictions Map et nyttig verktøy (https://wilhelmsen.com/ships-agency/campaigns/coronavirus/coronavirus-map/.

Er det smittede om bord er det i utgangspunktet naturligvis ikke ønskelig at skipet legger fra kai. Dette vurderes derfor fortløpende og for hvert enkelt tilfelle dette eventuelt gjelder. Rederiet er blant annet forberedt på at i enkelte havner vil en sannsynligvis ikke slippe på land personell som er smittet dersom situasjonen ikke er kritisk. Situasjonen må i hvert tilfelle også avklares med kundene.

Tiltakene for kontoransatte og sjøfolk har vært oppdatert flere ganger etter hvert som situasjonen har utviklet seg. På nåværende tidspunkt har bortimot alle kontoransatte hjemmekontor. Alle nødvendige systemer er tilgjengelige hjemmefra og så langt ser det ut som om dette fungerer godt. Noen sitter på grunn av jobb- og privatreiser utenfor Norden i karantene, men dette gir ikke noen begrensinger.

Om bord på skipene har GC Rieber de siste ukene hatt ulike tiltak for å hindre smitte. Dette inkluderer:

  • Temperaturkontroll av alle som skal om bord i skipet. Personer som har kroppstemperatur > 38 C slippes ikke om bord. Det samme gjelder; personell med definerte symptomer (de sjekkes ved landgangen), personell som har vært i utsatte områder siste 14 dager (her følges listen til FHI), eller som i løpet av de siste 14 dagene har vært i kontakt med personer som er smittet eller mistenker at de er smittet.
  • Personell som jobber ombord får ikke landlov med mindre dette er kritisk eller helt nødvendig.
  • Inspektører, tjenestemenn og servicepersonell som skal om bord på fartøyene skal bekrefte at ikke har besøkt noen fartøy der coronavirus er identifisert eller mistenkt. I slike tilfeller skal de nektes adgang.
  • Teknisk inspektør skal kontrollere at inspektører, tjenestemenn og servicepersonell som blir sendt om bord ikke har vært i eller transitert gjennom bekymringsområder i løpet av de siste 14 dagene.
  • Alle personer ombord på fartøyet screenes hver 24. time. Følgende kontrolleres: Temperatur > 38oC, influensasymptomer.
  • Skjerpede hygienetiltak (hyppigere intervaller for vask og desinfisering)
  • Skjerpede tiltak for mathåndtering/servering

Personell som er hjemme og som begynner å utvikle symptomer på coronavirus skal oppsøke lege tidlig og gi beskjed til arbeidsgiveren omgående. Videre tiltak vil da bli vurdert.

Personell som har vært i bekymringsområder de siste 14 dagene, vil ikke få gå ombord på fartøyene. Basert på dette, anbefales alt personell om mulig å unngå og reise til disse områdene. Personell som har vært i slike områder, og som etter planen skal ombord på fartøyet de kommende 14 dagene, skal varsle arbeidsgiveren omgående og be om instruksjoner.

Maritime Bergen holder deg videre oppdatert på hvordan våre medlemmer opererer i dagens situasjon!