• E: adm@rederiforeningen.no

Det grønne skiftet er satt på pause

Det grønne skiftet er satt på pause 150 150 Bergens Rederiforening
Før covid-19 traff Norge og verden var maritim næring her til lands godt i gang med omstilling for å nå de nye kravene til IMO om en grønnere hverdag. Et av rederiene som var på god vei til å ta steget inn i det grønne skiftet, og som var på tampen til bygging av nye, miljøvennlige skip på Sri Lanka, er Misje Rederi AS.

Misje Rederi AS ble etablert i 1956 av Kåre Misje og drev den gang med kysttransport. Siden den gang har det skjedd mye. Gjennom å ha standby-skip Nordsjøen på 80-tallet, til i dag å skulle sette i gang med nybygg i form av moderne skip med hybridteknologi til å frakte lasten sin.

Vi har tatt en prat med administrerende direktør Nils Magne Fjereide, som fra sitt hjemmekontor kan fortelle at de har full ordinær drift, men da hovedsakelig fra sine respektive hjemmekontor. De rullerer på å være innom kontoret da ikke alle oppgaver kan løses hjemmefra, men holder seg unna offentlig kommunikasjon for å komme dit. Misje har lenge hatt muligheten til å gjøre jobben uavhengig av hvor kontoransatte har måttet befinne seg, og med daglige morgenmøter på nettet fungerer arbeidshverdagen utmerket.

For et rederi, som Misje, har mannskapsskiftet i disse coronatider vært en utfordring. Der det har vært behov for det har kontrakter med sjøfolk blitt forlenget. Dette har gått bra og sjøfolkene dette gjelder har stort sett vært positive.  Alle forstår situasjonen og er solidariske så stemningen om bord har vært god.

–          Vi har daglig kontakt med alle skipene via telefon og e-post, både via operasjon og mannskapsavdelingen sier Nils Magne Fjereide.

Mannskapene kommuniserer via mobil, Skype og andre digitale løsninger med familiene hjemme.

–          Hadde det ikke vært for dagens kommunikasjonsmuligheter hadde vi nok hatt mye større problemer, så vi skal være takknemlig for den teknologiske utviklingen de senere årene. Sjøfolkene våre er selvsagt mye «nærmere» familiene nå enn i tidligere tider forsetter Fjereide.

Når det gjelder generelle tiltak for de landansatte så gjør de det som regjeringen og smittevernmyndighetene anbefaler, og operere med blant annet hjemmekontor og ingen reisevirksomhet.

Videre ber Nils Magne Fjereide om at myndighetene i Norge og Europa må ha fullt fokus på at ikke alle former for industri stenges ned. Vi er avhengig av at industrien i Norge og Europa holdes i gang, dette er våre viktigste kunder sier Fjereide.

De økonomiske konsekvensene som kan komme i kjølvann av corona er vanskelige å spå, men Fjereide mener det knyttes stor usikkerhet til Norge og Europa sin utvikling.

-Stopper industrien og byggeaktiviteten opp får vi problemer sier Fjereide.

Enn så lenge har Misje Rederi AS ikke sett konjunkturer av endring i etterspørsel eller etablerte handelsmønstre.

–          Vi seiler og transporterer bygningsmaterialer, korn, gjødning, stål, sement, mineral og mye mer. Denne type transport går mellom alle land i Europa og jeg tror dette vil fortsatte i lang tid fremover. Dette er ikke produkter som er direkte utsatt for disruption. Volumene er store og må derfor transporteres på skip, men vil imidlertid variere sterkt med konjunkturene.

Fjereide forteller at de har hatt overraskende god aktivitet etter coronautbruddet.

–             Det har gått bedre enn vi forventet når dette først veltet innover oss. Ratene har vært akseptable og levelige, men ikke på 2018-nivå, som var meget bra sier Nils Magne Fjereide.

Misje Rederi var minutter unna å signere kontrakt på Sri Lanka, hvor de skulle bygge flere drivstofføkonomiske hybridskip, og har lenge vært en ambassadør for det grønne skiftet innen nærskipsfart. Nå har de blitt enige med verftet om utsettelse til situasjonen har roet seg.

-Hvor lang tid dette tar vet vi ikke, men begge parter er per i dag innstilt på å gjennomføre prosjektet. Det underliggende behovet for grønn flåtefornyelse er ikke endret som følge av covid -19 situasjonen.

Dette er det også enighet om med både finansielle og tekniske samarbeidspartnere. Nå må man bare ta en pust i bakken til dette går over.

-For går over det gjør det, men spør meg bare ikke når.

Regjeringen har kommet med en lånegarantipakke, som er veldig bra, men de tiltakene som er presentert treffer i liten grad utenriks sjøfart.

–          Det bør komme flere pakker for gjennomføring av nye grønne løsninger avslutter Nils Magne Fjereide.