• E: adm@rederiforeningen.no

Vårt hav. Vår energi. Vår fremtid

Vårt hav. Vår energi. Vår fremtid 150 150 Bergens Rederiforening

Etter å ha sett et svakt lys i enden av en mørk oljetunnel, står igjen offshorenæringen i en situasjon hvor oppdrag går tapt. Havvind kan være et nytt og alternativt marked for mange rederier i Bergensregionen og på Vestlandet. GC Rieber er ett av rederiene som jobber seg inn i den fornybare næringen.

I tillegg til å hente ut energi fra en grønn kilde vil det kunne bidra til å sikre aktivitet hos norske, maritime utstyrsleverandører og norske verft.

– Flere offshorerederier får nå oppdragene kansellert sa Paul-Christian Rieber til Bergens Tidende. Rieber er nyvalgt president i Rederiforbundet, og han håper krisen nå blir brukt til å gi gass innen havvind.

 

Paul-Christian Rieber i podcast med Sysla på Polar Queen

Paul-Christian og hans mannskap hos GC Rieber Shipping var med da Maritime Bergen holdt seminar om havvind tidligere i vår. Seminaret ble holdt om bord på Polar Queen og 150 av Maritime Bergens medlemmer deltok på dekk på dette siste seminaret vi holdt før korona-krisen tok oss.

Nå er viruset etter offshorenæringen, og GC Rieber ønsker altså å dreie satsingen sin mer mot havvind. CCO hos GC Rieber, Christoffer Knudsen deltok også på dekksseminaret på Polar Queen og han fortalte allerede da hvorfor havvind-satsingen er gunstig for Norge. Norge besitter en viktig kompetanse, og har lang erfaring som nå kan benyttes mot havvind.

Dessverre har dagens kriser satt en liten brems på Knudsens tidligere optimisme rundt markedet, også når det kommer til havvind.

Prosjekter og anbud sklir til høyre på tidsaksen, også enkelte innen havvind, sier Knudsen.

Tidligere nevnte Polar Queen er utleid til medio september til samme kunde som har benyttet henne siden tidlig april. Selv om aktivitetsnivået er noe lavere enn ventet er det fortsatt planlagt for aktivitet frem mot juli. Hva som skjer etter den tid er det vanskelig å si noe om nå, sier Christoffer.

Om Covid-19 og oljeprisfallet som har truffet markedet i første og andre kvartal av dette året sier Christoffer Knudsen følgende:

Vi har nå blitt truffet av to hendelser som et haltende marked absolutt ikke trengte.

Offshore shipping har hatt store strukturelle utfordringer siden 2014/2015. I 2019 begynte markedet å vise tegn til bedring mot et mer balansert marked- og etterspørsel-forhold, men de forsiktige tegnene som vistes da virker nå å forsvinne.

Christoffer Knudsen om bord på Polar Queen

Fra et reders ståsted har mekanismene og strukturene fått seg en ny knekk siste par måneder, sier Christoffer.

Han mener det nå ser ut som om rederiet går inn i det syvende året med enda større utfordringer, men lavere aktivitet, og skip som blir liggende til kai.

 

 

«Syv vonde og syv gode»

Tross noe negativ spådom fra Knudsen, dreier det hele seg mot det litt mer positive utover i samtalen med ham.

Helt siden GC Rieber aktivt gikk inn i havvindmarkedet i 2016 har er troen på markedet blitt sterkere og sterkere. Grundig analysearbeid er essensielt for arbeidet mot havvindmarkedet. Havvind vokste med 10 ganger fra 2009 til 2019 og en ny tidobling er forventet frem mot 2030 – det er viktig å dra denne analysen med seg inn i utviklingsarbeidet, sier Knudsen.

Det er et marked som på medium og lang tidshorisont har betydelig potensiale og kan representere et nytt industrieventyr for norsk offshore næring, sier Christoffer.

Han tror store deler av norsk maritime offshore næring har betydelig fagkompetanse offshorevind markedet vil kunne dra nytte av, og avslutter med å si at som maritimt prosjekthus har dette gjort at GC Rieber har og vil fortsette å utvikle prosjekter rettet mot havvind.

Om du ønsker å lære med om havvind, er du velkommen til å delta på webinar om finansiering av norsk havvind som Maritime Bergen gjennomfører i morgen i samarbeid med Universitetet i Bergen ved Bergen Offshore Wind Centre.

Husk å melde deg på!