• E: adm@rederiforeningen.no

Timeline Stories

All timeline stories.

Krigsårene

Krigsårene 150 150 Bergens Rederiforening

Norsk Internasjonalt Skipsregister

Norsk Internasjonalt Skipsregister 800 600 Bergens Rederiforening

Året 1987 var et merkeår for norsk skipsfart generelt og for Bergen og Bergens Rederiforening spesielt.

read more

Musikkpaviljongen

Musikkpaviljongen 680 382 Bergens Rederiforening

Bidrag til restaurering av paviljongen, en 100-års jubileumsgave til byen.

read more

Logo anno 1929

Logo anno 1929 150 150 Bergens Rederiforening

Bergens Rederiforening fikk i 1929 overrakt framsiden av Bergen kommune sitt gamle bysegl fra ca. 1299.

read more

Maritime Bergen stiftet

Maritime Bergen stiftet 400 250 Bergens Rederiforening

På initiativ av Bergens Rederiforening ble Stiftelsen Maritime Bergen stiftet.

read more

Bokserien Bergen og sjøfarten

Bokserien Bergen og sjøfarten 1476 1292 Bergens Rederiforening

Bergens Sjøfartsmuseum og Bergens Rederiforening har gitt ut 6 mind av bokserien Bergen og Sjøfarten.

read more

Sjømannsmonumentet

Sjømannsmonumentet 600 600 Bergens Rederiforening

Ideen om monumentet som skulle hedre tapte sjøfolk fant plass hos Rederiforeningen allerede i 1917.

read more

Handelens og Sjøfartens hus

Handelens og Sjøfartens hus 640 426 Bergens Rederiforening

HSH ble dannet som et aksjeselskap der Bergens Rederiforening eide 1/3 og Bergens Handelsforening 2/3.

read more

Overtagelse av Lehmkuhl

Overtagelse av Lehmkuhl 150 150 Bergens Rederiforening

Bygging av Bergen Sjøfartsmuseum

Bygging av Bergen Sjøfartsmuseum 150 150 Bergens Rederiforening