• E: adm@rederiforeningen.no

Sjømannsmonumentet

Sjømannsmonumentet 600 600 Bergens Rederiforening

Ideen om monumentet som skulle hedre tapte sjøfolk fant plass hos Rederiforeningen allerede i 1917.