• E: adm@rederiforeningen.no

Handelens og Sjøfartens hus

Handelens og Sjøfartens hus 640 426 Bergens Rederiforening

HSH ble dannet som et aksjeselskap der Bergens Rederiforening eide 1/3 og Bergens Handelsforening 2/3.