• E: adm@rederiforeningen.no

Musikkpaviljongen

Musikkpaviljongen 680 382 Bergens Rederiforening

Bidrag til restaurering av paviljongen, en 100-års jubileumsgave til byen.