• E: adm@rederiforeningen.no

Bokserien Bergen og sjøfarten

Bokserien Bergen og sjøfarten 1476 1292 Bergens Rederiforening

Bergens Sjøfartsmuseum og Bergens Rederiforening har gitt ut 6 mind av bokserien Bergen og Sjøfarten.