• E: adm@rederiforeningen.no

Norsk Internasjonalt Skipsregister

Norsk Internasjonalt Skipsregister 800 600 Bergens Rederiforening

Året 1987 var et merkeår for norsk skipsfart generelt og for Bergen og Bergens Rederiforening spesielt.