• E: adm@rederiforeningen.no

Logo anno 1929

Logo anno 1929 150 150 Bergens Rederiforening

Bergens Rederiforening fikk i 1929 overrakt framsiden av Bergen kommune sitt gamle bysegl fra ca. 1299.