• E: adm@rederiforeningen.no

Bergensrederier samarbeider om cybersikkerhet

Bergensrederier samarbeider om cybersikkerhet 900 675 Bergens Rederiforening

Onsdag 18. april gikk startskuddet for et helt nytt samarbeid mellom rederier i Bergensregionen om deling og felles arbeid rundt cybersikkerhet. – Digitalisering skaper nye angrepsflater og samarbeid vil styrke oss, sier initiativtakerne fra Odfjell og KGJS. Etter initiativ fra Odfjell SE og Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi inviterte Maritime Bergen og Bergens Rederiforening til et møte med rederiene i vår region om temaet cybersikkerhet. – Bakgrunnen er at stadig flere opplever angrep og trusselsituasjoner knyttet til virksomhetens digitale infrastruktur. Informasjonsdeling innen cybersikkerhet er gjort med stort hell innen olje og energi sektoren, noe vi må trekke lærdom fra og samle de IT ansvarlige i de respektive rederiene for å dele kunnskap og erfaringer.

Digitaliseringen kan ikke lykkes uten et høyt fokus på cybersikkerhet, sier Torbjørn Lussand, VP Corporate IT i Odfjell SE. Maritim Cybersikkerhetsforum er etablert som et resultat av møtet og vil fremover samle CIO og CISO fra rederiene i regionen for erfaringsutveksling og kompetansedeling fra arbeid med cybersikkerhetstema. – Ingen av rederiene er forskånet for cyberangrep og erfaringene fra fjorårets store angrep på Maersk viser at vi alle er sårbare, og kostnadene kan bli svært høye dersom vi ikke ruster oss for en type kriminalitet som utvikler seg i et høyt tempo. Hver for oss kan vi gjøre sikkerhetstiltak, men ved å dele erfaringer med teknologi og endret arbeidsmetodikk kan vi som maritim klynge trygge virksomhetene våre langt mer effektivt enn om vi står alene i møte med denne globale trusselen, sier Kåre Bjørn Voldsund, Senior Vice President IT i Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS. Foruten Odfjell SE og Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS er A/S J. Ludwig Mowinckels Rederi, Grieg Star, G2 Ocean, Westfal-Larsen Group Resoruces AS, GC Rieber Shipping AS, Eidesvik AS og Havforskningsinstituttets rederiavdeling medlem i forumet. Lussand og Voldsund er svært fornøyde med forumets første møte og ser frem til neste samling 6. juni. Initiativtakerne understreker at jo flere som deltar i forumet, jo bedre blir utbyttet for det enkelte rederi. – Vi er glade for at såpass mange tunge aktører allerede har funnet forumet interessant og vi håper at flere kommer til. Deltar flere rederier så øker sjansene for tidlig varsling ved konkrete hendelser – på tvers av rederier – noe som igjen gir oss økt mulighet til å reagere, sier Voldsund.

Maritime Bergen har allerede etablert tilsvarende forum for samhandling på andre områder, herunder Lønnsforum og Beredskapsforum. – Vi har god erfaring med å være tilrettelegger for denne typen samarbeid, og vi ser frem til å ta fatt på arbeidet med Cybersikkerhetsforumet, sier Harald Victor Hove, daglig leder i Maritime Bergen. Hove oppfordrer rederier som ennå ikke har meldt seg på til å ta kontakt via epost eller telefon.