• E: adm@rederiforeningen.no

Frokostmøte: Circular Cleanup

Frokostmøte: Circular Cleanup 900 500 Bergens Rederiforening

Tidlig tirsdagsmorgen holdt Maritime Bergen, i samarbeid med Æra og Norges Rederiforbund, et frokostmøte om innovasjonsprosjektet Circular Cleanup. Harald Victor Hove, daglig leder for Maritime Bergen, ønsket alle hjertelig velkommen og introduserte første innleder for møtet, Øystein Hagen.

Øystein Hagen kommer fra Æra Strategic Innovation og har mye på hjertet. Hagen åpner møtet med å fortelle at hvis ting ikke endrer seg, vil det være mer plast enn fisk i havet innen 2050. Plastforbruket vårt vil øke i lang tid fremover, da plast er noe vi ikke gir så lett slipp på. Men hvem skal skylden legges på? Man vil gjerne peke fingeren mot noen, sier Hagen, og legger til at Asia ofte blir syndebukken – men en kan ikke skylde på andre her, en må handle! Videre i presentasjonen viser Hagen en animasjon over hvor plast ender opp når den når havet – plasten ender opp både langs kystene og midt ute i det øde hav. Forskere viser til at de finner like mye plast å havbunnen i Arktis, som midt europeiske storbyer. Dette tar livet både de største og minste dyrene i sjøen – fra plankton til hvaler. Hagen avslutter dette med å si at vi til og med finner mikroplast i det meste drikkevann. Som en floke så må flere ting løsnes på én gang. Man kan ikke dra i kun én tråd for det kan «stramme» til rundt andre ting, og skape nye problemer. Dermed må en være strategisk, og redefinere plastindustrien, sier Øystein Hagen. Neste innleder er klimasjef ved Bergen Kommune, Eva Britt Isager. Hun presenterer Bergen Kommunes tiltaksplan for å unngå marin og plastforsøpling.

Planen vil bli behandlet 20. juni. Isager forteller at byrådet ønsker at Bergen kommune skal være en aktiv pådriver for strandrydding, et hav uten plast, mikroplast og miljøgifter. Kommunen vil blant annet samarbeide med motiverte aktører, fag- og kompetansemiljøer, bidra til samordning, støtte og stimulere til strandrydding, identifisere og redusere lokal kilder til plast, samle kunnskap og erfaring og ikke minst bidra til å bygge opp et bedre nasjonalt system for å håndtere marin forsøpling. Disse tiltakene er da også i samsvar med FNs bærekraftsmål, hvor mål 12 for forbruk og 14 for liv under vann er særlig relevante. Øystein Hagen avslutter med å fortelle om at Floke, Æras innovasjonsprosjekt for å løse samfunnsutfordringer, inviterer til en designdrevet innovasjonsprosess.

Æra ønsker altså innspill til hva som kan gjøres for Circular Cleanup og vil gjerne at du melder ifra innen 20. juni. Du kan ta kontakt med Æra på fl***@er*.as eller på +47 906 81 811 – eller sjekke ut nettsiden www.floke.era.as