• E: adm@rederiforeningen.no

Samarbeid gir vinnere!

Samarbeid gir vinnere! 900 506 Bergens Rederiforening

Samarbeid er den nye konkurransekraften, var budskapet til Anne Jacobsen, direktør i NCE Media da Maritime Bergen, Bergens Rederiforening, NCE Media og YoungShip inviterte til frokostmøte 13.juni.

I en stadig mer omskiftelig verden må vi utvikle oss skal vi ta posisjoner og overleve i møte med konkurrentene, ny teknologi og krav om en grønnere skipsfart. Mediebransjen har gått fra mediekrise til en ny medievirkelighet, og det var en engasjert direktør fra NCE Media som delte av sine erfaringer med shippingnæringen under gårsdagens frokostmøte.

NCE Media kan vise til gode resultat i 2017 og har nå 100 medlemmer i sin klynge. Hun mener at mediekrisen som det snakkes om, først og fremst rammer redaksjonell media og at den ikke er helt reell. Den tekniske delen av medie-verdenen gjør det godt, utvikles og leverer stadig gode resultater verden over.

Da 1200 medarbeider ble samlet i Media City var det viktig at det ikke ble et lukket miljø og de har bevisst åpnet opp og invitert til samarbeid. I sine lokaler har de både show room og en medielab, hvor man åpner opp sine dataplattformer. Sistnevnte kan benyttes av start up bedrifter slik at de har en testplattform. Det er en fordel at alle bygger på samme plattform – at alle bygger med samme type klosser. I NCE Media har man verktøy som man bruker i arbeidet sitt – enkle ting som fungerer. Innovasjon er blitt et tankesett som benyttes instinktivt. Samarbeid er også ett av verktøyene NCE Media ser på som naturlig. Tanken bak samarbeid er at man starter med to parter, som deler og drar nytte av hverandres tankesett, kompetanse og erfaringer, og hvor begge blir sittende igjen som vinnere etter endt prosess! Anne Jacobsen avsluttet med å gjenta viktigheten av samarbeid og samlokalisering før møtet gikk over i en panelsamtale.

Hva kan shipping lære av media? I panelet satt Gisle Rong, Cheif Executive Offiser i 7 Mountains Maritime, Arnstein Øvsthus, CEO i CGG Eidesvik og styreleder i Bergens Rederiforening, Elisabeth Drægebø, Leder i YoungShip og Anne Jacobsen, direktør i NCE Media. Debatten ble ledet av Maritime Bergen sin daglige leder, Harald Victor Hove, som gjerne ville jobbe fram en tanke om hvor en eventuell samlokalisering av ShipCity kan bli. YoungShips representant, Elisabeth Drægebø, ser på samarbeid som en selvfølgelighet og mener at den nye generasjonen lettere kan få til endringer sammen, og på tvers av næringer, enn eldre aktører.  Som kjent er ikke shippingnæringen den næringen som tar kuvendinger, og svaret om samlokalisering ble ikke gitt på dette frokostmøtet.