• E: adm@rederiforeningen.no

Rederier inviteres til Forum for Cybersikkerhet

Rederier inviteres til Forum for Cybersikkerhet 900 534 Bergens Rederiforening

Maritime Bergen, Odfjell SE og Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi og Bergens Rederiforening har gleden av å invitere rederiene i vår region til et møte om temaet cybersikkerhet. Den stadig økende opplevelsen av trussel og angrep knyttet til virksomhetens digitale infrastrukturer er bakgrunnen for initiativet om å starte et forum for cybersikkerhet.

Norsk Sikkerhetsmyndighet (NSM) meldte i 2016 at det var 22.000 cyberangrep, noe som er svært bekymringsfullt da svært mange norske virksomheter har tiltak for slike angrep. Med dette ønsker vi dermed å samle alle IT-ansvarlige i rederiene i vår regione til en diskusjon om hvordan man kan håndter angrep, bedre informasjonsdeling omkring type angrep og virkemidler som kan bidra til å forebygge og avverge angrep. Maritime Bergen har allerede etablert et tilsvarende forum for samhandling på andre området, da Lønnsforum og Beredskapsforum – og på møtet vil Torbjørn Lussand, VP Corporate IT fra Odfjell SE og Kåre Voldsund, Senior VP IT, i KGJS AS innlede om grunnlaget og forutsetninger for etableringen av et tilsvarende forum for cybersikkerhet mellom rederiene i vår region.

Avslutningsvis vil daglig leder i Maritime Bergen redegjøre for organisering og innretning for de øvrige fora som er etablert slik at rederiene kan ta stilling til veien vider for etableringen av et forum for cybersikkerhet. Vi ønsker med dette at alle rederier som ønsker å komme melder til ha****@ma************.no innen 17. april, og deler dette initiativet til alle som kan være relevante for arrangementet!