• E: adm@rederiforeningen.no

WISTA Norway ‘40 by 30’ Pledge

WISTA Norway ‘40 by 30’ Pledge 1205 625 Bergens Rederiforening

WISTA Norway inviterer næringslivsledere og bedrifter til å bli med å sette agendaen for å oppnå bedre kjønnsbalanse og mangfold i den maritime næringen.

I henhold til Norges Rederiforbunds konjunkturundersøkelse fra 2020 så ligger andelen kvinnelige ledere i shipping på skarve 15%. Til tross for at vi synes det mest naturlige ville være en 50/50 fordeling, så må vi se realiteten i øynene og sikter mot 40% kvinner i ledelsen innen 2030 – derav ’40 by 30’!

Bergens Rederiforening samarbeider tett med WISTA. Vi har signert WISTA sin pledge og blir med i arbeidet mot ’40 by 30’. I dette forplikter vi oss til å sette konkrete mål for å øke mangfoldet og få det forankret hos ledelsen i medlemsbedriftene. Videre skal vi også oppfordre til å få 40 % kvinner inn i ledende stillinger innen 2030.

Rederiforeningen har i dag allerede mer enn 40% kvinner i styret og dette videreføres som en del av strategien. Vi støtter også aktivt opp om Norges Rederforbuds arbeid mot samme mål.

Wista har allerede fått flere støttespillere og jobber frem mot ‘Waves of Change’ på Nor-Shipping der de fokuserer på #ACTION for ESG i den norske modellen.

«Vi har tro på en stor grad av samarbeid i bransjen for å hjelpe alle ta aktive valg for å nå mangfolds mål – Collaboration for Action. Vi håper derfor at flere vil signere WISTA Norway ’s ’40 by 30’ Pledge for bedre kjønnsbalanse i maritim bransje, og når du har gjort det – Pass the Pen! Utfordre noen andre maritime ledere til å signere.»

Siri Sundal Shields, leder for Wista